1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. Budynek jako zegar słoneczny
Budynek jako zegar słoneczny
0

Budynek jako zegar słoneczny

0

I NAGRODA ex aequo

Bartosz Stopka
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


Projekt przedstawia koncepcję budynku wysokościowego o dodatkowej funkcji zegara słonecznego. Projektowana wysokość budynku wynosi 200 m n.p.t., nachylenie jednej ze ścian obiektu 50°, jako lokalizację przyjęto Błonia w Krakowie. Na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego przyjęte zostały trzy ustroje nośne, które zostały poddane kilkuetapowej weryfikacji. W pierwszym kroku przeanalizowane zostało zachowanie konstrukcji obciążonej ciężarem własnym, co pozwoliło zredukować ilość rozpatrywanych dalej ustrojów do dwóch. Dalsze analizy przeprowadzone zostały w oparciu o modele 3D w programie ROBOT, których wiarygodność została potwierdzona przez niezależne analizy modeli 2D w programie ABC. Powyższe analizy statyczne przeprowadzone zostały z przyjęciem pewnych uproszczeń – sztywnego podparcia oraz zastępczego obciążenia wiatrem. Modelowanie posadowienia budynku w dwuwymiarowej przestrzeni sprężystej oraz symulacja obciążenia wiatrem w cyfrowym tunelu aerodynamicznym wykazały, że przyjęte uproszczenia prowadzą do zawyżenia skutków oddziaływań, prowadząc do rozwiązań po stronie bezpiecznej. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń zwymiarowane zostały wybrane elementy struktury nośnej. Strop składający się z rusztu z belek dwuteowych lub DELTABEAM z polami wypełniającymi z płyt filigran, w połączeniu ze słupami zespolonymi CFST (rura stalowa wypełniona betonem), pozwala na minimalizację wymiarów oraz ciężaru elementów, dodatkowo oferując zalety wykonawcze.

O autorze

Bartosz Stopka
Absolwent Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.  Asystent projektanta konstrukcji w firmie specjalizującej się w budownictwie kubaturowym, w szczególności w optymalizacjach  konstrukcji.