Home KONKURSY KDMI WYNIKI KONKURSU
WYNIKI KONKURSU
0

WYNIKI KONKURSU

0

Prezentujemy listę Laureatów Konkursu dla Młodych Inżynierów w zadaniu inżynierskim Wyzwanie Młodego Inżyniera.

W imieniu organizatorów oraz Kapituły składam wielkie gratulacje i uznanie dla młodych projektantów, którzy po raz kolejny dowiedli w konkursie, że architektura oraz budownictwo stanowią dla nich zawodowy cel i pasję.

Młodzi Architekci i Młodzi Inżynierowie. Laureaci edycji 2020/2021 wyłonieni z imponującej grupy kilkuset uczestników!

W starciu pomysłów pokazali autorskie rozwiązania oraz inspiracje, często głębokie przemyślenia i dużą wrażliwość na wskazane problemy współczesnego świata, a nie tylko spojrzenie na własne wyzwania projektowe.

Pragnę podziękować Kapitule: mistrzom architektury oraz autorytetom w dziedzinie budownictwa, przedstawicielom nauki i biznesu, wszystkim tym, którzy wykazali wolę oraz chęć, by podjąć się odpowiedzialnej misji edukowania i wspierania młodego pokolenia w działaniach twórczych.

Program Builder For The Future (B4F), którego konkursy są ważnymi, lecz nie jedynymi elementami,  stał się przyczynkiem do budującej rywalizacji wyższych uczelni technicznych z całego kraju. Dlatego w tym roku kieruję wyrazy uznania również dla dydaktyków za ich wkład w proces kształcenia i promowania utalentowanej i ambitnej młodzieży.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Konkursu Dla Młodych Architektów i Konkursu Dla Młodych Inżynierów, a zwłaszcza laureatom – serdecznie gratulujemy i z dumą prezentujemy zwycięskie prace.

Laureatom gratuluję wysokiej oceny ich prac dokonanej przez najlepszych polskich projektantów. To najcenniejsza z nagród!

Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna miesięcznika”Builder”


*************************

PREZENTACJA LAUREATÓW W LIPCOWYM BUILDERZE

WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA

Autorska odpowiedź młodego inżyniera będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie, zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.

I NAGRODA – 8.000 zł  
Analiza numeryczna mostu extradosed przez Dunajec w Kurowie z aspektami technologii BrIM

Mateusz Łapiński
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

I NAGRODA ex aequo – 8.000 zł  
Budynek jako zegar słoneczny

Bartosz Stopka
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

II NAGRODA – 5.000 zł
Projektowanie konstrukcji platformy lądowiska na helikoptery zawieszonej na krawędzi budynku hotelowego

Maciej Bartosz
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

II NAGRODA ex aequo – 5.000 zł
Analiza statyczna podwieszonej, spiralnej kładki dla pieszych z elementami projektowania

Wioletta Wanat
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Anna Zygmunt
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

III NAGRODA – 3.000 zł
Konstrukcja dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym

Dominika Oświęcimska
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zuzanna Padula
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Projekt konstrukcji stalowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Anna Kaczmarczyk
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Projekt i budowa kajaka z betonu kompozytowego z wykorzystaniem materiałów odpadowych

Szymon Kotuniak
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

Bartosz Niewczas
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

Justyna Ozimkiewicz
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

Tomasz Rabek
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Największy w Europie system zbiorników retencyjnych wykonanych z betonu sprężonego

Łukasz Ślaga
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Domy na wodzie

Adrianna Zadka
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej


FINALIŚCI

Projekt konstrukcyjny budynku palmiarni

Edyta Fiedorowicz
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Projekt konstrukcji budynku terminalu lotniczego

Tomasz Kisielewski
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Konstrukcje tensegrity w obiektach historycznych, projektowanie parametryczne i optymalizacja

Ilona Laskowska
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Projekt koncepcyjny stalowej wieży telekomunikacyjnej

Justyna Nowak
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Projekt przeprawy mostowej fragmentu magistrali kolejowo-autostradowej na linii Kraków–Koszyce

Mariusz Spyrka
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Wpływ nowoczesnych badań diagnostycznych na zakres prac konserwatorskich

Agata Struś
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wykorzystanie technologii skaningu laserowego przy projektowaniu oświetlenia iluminacyjnego budynków

Adrian Zając
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI OPISAMI NAGRODZONYCH PROJEKTÓW

*************************

Minął rok jak pracujemy i studiujemy zdalnie. Może się wydawać, że już  oswoiliśmy się z tą sytuacją, a przynajmniej nauczyliśmy się w niej poruszać. Trzeba przyznać, że Builder bardzo szybko odnalazł się w nowej sytuacji organizując na uczelniach spotkania, seminaria, wykłady w formie wirtualnej, w których uczestniczyły setki studentów. Jednakże z dużymi obawami podchodziliśmy do organizowanej w tym roku przez miesięcznik Builder w ramach programu Builder for the Young Engineers już IV edycji Konkursu dla młodych Inżynierów. Sytuacja, związana z obostrzeniami z powodu pandemii, nie sprzyja bezpośrednim kontaktom, nie ułatwia pracy zespołowej, nie zachęca do działań wybiegających ponad to co obowiązkowe i konieczne. Tymczasem na ogłoszony kolejny konkurs Buildera dla młodych inżynierów i architektów wpłynęło w tym roku bardzo wiele prac i to prac bardzo dobrych. Podobnie jak poprzednio przed uczestnikami zostały postawione dwa zadania. Pierwsze zadanie to „Wyzwanie młodego inżyniera”, dające uczestnikom dużo swobody w wyborze tematu, pozwalające na wykazanie się pomysłowością i inwencją.  Drugie zadanie skierowane do zespołów inżynierów i architektów, miało tytuł „Wyzwanie, które łączy”, a jego celem było zachęcenie uczestników do wspólnych działań, pokazanie jak ważna jest praca zespołowa i współpraca konstruktorów z architektami. Konkurs przeprowadzano dwuetapowo. W pierwszym etapie nadesłane prace były oceniane przez członków Kapituły złożonej z profesorów uczelni technicznych, przedstawicieli firm i biur projektowych – partnerów konkursu, którzy wytypowali do drugiego etapu 16 prac w zadaniu pierwszym i trzy prace w zadaniu drugim. Na podkreślenie zasługuje fakt, że  tematyka tegorocznych prac była niezwykle ciekawa i zróżnicowana. Już nie  dominowały projekty dotyczące kładek i mostów, natomiast były projekty muzeum, sceny teatralnej, lądowiska helikopterów, budynku wysokiego, domów na wodzie, betonowego kajaka, wieży telekomunikacyjnej, skaningu laserowego, systemu zbiorników retencyjnych i innych obiektów, które  były faktycznie dużym wyzwaniem dla ich autorów.  W drugim etapie członkowie kapituły oceniali przygotowane przez finalistów w formie kilkuminutowych filmów prezentacje projektów. Finalne posiedzenie Kapituły Konkursu podczas, którego wyłoniono laureatów odbyło się w formie wirtualnej 13 maja 2021. Trzeba przyznać, że przed Kapitułą postawiono bardzo trudne wyzwanie, aby wybrać laureatów konkursu, gdy projekty były bardzo dobre i trudne do porównywania z uwagi na tak zróżnicowaną ich tematykę. Na zakończenie pragnę pogratulować wszystkim uczestnikom, którzy podjęli to wyzwanie i zgłosili swoje projekty do konkursu. Wszyscy jesteście zwycięzcami!  „Builderowi” gratuluję tak wspaniałej cennej i pożytecznej inicjatywy i perfekcyjnego prowadzenia konkursu.
prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu dla Młodych Inżynierów


Uczestnicy Konkursu dla Młodych Inżynierów ponownie stanęli na wysokości zadania. W sposób rzeczowy, kreatywny i barwny przedstawili swoje wizje i projekty rozwiązań. Kompletne opracowania emanowały pomysłowością i dogłębną analizą tematu. Gratulacje dla wszystkich uczestników i do zobaczenia na drodze zawodowej.
Ryszard Senderek, Kierownik Zespołu Technologów ZT9, PERI Polska

open