1. Home
  2. DWA OBLICZA
  3. KONKURS DWA OBLICZA
  4. WEBINARIUM „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” – 25.01.2022
WEBINARIUM „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” – 25.01.2022

WEBINARIUM „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” – 25.01.2022

0

W imieniu redakcji miesięcznika Builder oraz Stowarzyszenia Producentów Betonów zapraszamy na WEBINARIUM „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ„, które jest organizowane w ramach I edycji Konkursu architektoniczno-inżynierskiego pt. „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”.  Webinarium skierowane jest do studentów kierunków architektury i budownictwa ogólnopolskich uczelni wyższych.

Termin: 25 stycznia 2022, godz. 12.00
Webinarium ma charakter otwarty, odbędzie się w formule on-line na platformie Zoom. Uczestnicy webinarium muszą dokonać rejestracji na platformie B4F: 
link do rejestracji: https://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/170

Każdy uczestnik webinarium otrzyma specjalny imienny certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

UWAGA, żeby otrzymać certyfikat konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zarejestrowanie się na platformie B4F oraz udział w webinarium w dniu 25 stycznia 2022 r.

PROGRAM WYDARZENIA:

12.00 – 12.30 „Akademik marzeń”
Oskar Grąbczewski, architekt OVO Grąbczewscy Architekci


12.30 – 13.00 Prefabrykacja i beton komórkowy w konstrukcjach budowlanych
Łukasz Drobiec, prof. dr hab. inż., Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska


13.00 – 13.30 BIM w projektowaniu
Paweł Przybyłowicz, architekt, partner WSC Witold Szymanik
-Cele i znaczenie technologii BIM w projektowaniu
-Podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem BIM

13.30 – 14.00 Prefabrykacja i beton komórkowy w architekturze
Tomasz Rybarczyk mgr inż. architekt, mgr inż. budownictwa, Product manager w firmie SOLBET.

PANELIŚCI:

Oskar Grąbczewski
to architekt i urbanista, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach i stypendysta IBA Emscher Park. Wraz z żoną Barbarą i synem Markiem prowadzi w Katowicach biuro architektoniczne OVO Grąbczewscy Architekci. Jest wykładowcą akademickim, sędzią konkursowym, felietonistą i krytykiem architektury. Był nominowany do tytułu Architektoniczna Osobowość 25 lecia Architektury Murator. Uzyskał ponad sto międzynarodowych i krajowych nagród, wyróżnień i nominacji, m.in. w konkursach EU Mies van der Rohe Award, German Design Prize, Nagroda Roku SARP, Życie w Architekturze, Polska Architektura XXL. Projekty OVO były publikowane i wystawiane w Atenach, Amsterdamie, Florencji, Budapeszcie, Bukareszcie, Sofii i Pradze. W marcu 2022 roku otwarta zostanie wystawa OVO Grąbczewscy Architekci „Playing Architecture” w Architektur Galerie Berlin.”

Łukasz Drobiec , prof. dr hab. inż
Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej . Rzeczoznawca budowlany o specjalności konstrukcje budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w nieograniczonym zakresie. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. W roku 2004 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską nt. „Analiza murów z cegły pełne j ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym”, za którą w następnym roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem.

Tomasz Rybarczyk mgr inż. architekt, mgr inż. budownictwa
Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, u prawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej Absolwent studiów dziennych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, studiów stacjonarnych na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, podyplomowych studiów „Bezpieczeństwo budowli” na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, podyplomowego Studium Menedżerskiego na Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorant na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Product manager w firmie SOLBET największego producenta betonu komórkowego w Polsce. Praktyk w projektowaniu i na budowie, autor wielu p rojektów, opracowań i artykułów technicznych. Znawca materiałów budowlanych i technologii. Jego pasją jest architektura i budownictwo.

Paweł Przybyłowicz, mgr inż. arch.
Architekt i wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od początku studiów związany z Pracownią Projektowania Architektonicznego Wspomaganego Komputerem. Absolwent podyplomowych studiów zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej. Współzałożyciel i zastępca kierownika międzywydziałowych studiów podyplomowych interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej. Aktywnie zaangażowany w prace Wydziału, w różnych kadencjach członek wielu komisji wydziałowych oraz pełnomocnik Dziekana w zakresie infrastruktury IT, grantów i projektów UE oraz BIM. Ekspert w zakresie wdrożeń i szkoleń technologii BIM. Współwłaściciel i członek zarządu centrum szkoleniowego BIM Base Sp. z o.o. partnera WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. Autor wielu publikacji i wystąpień na temat BIM i komputerowego wspomagania projektowania.


Webinarium jest pierwszym z pięciu, które odbędą się w ramach konkursu „DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”. Finał konkursu odbędzie się w dniach 11-12 październiku 2022 r. podczas konferencji „SPB 2022”.

Harmonogram webinariów:
25.01.2022 – architektura i budownictwo
10.02.2022 – materiały i technologie
03.03.2022 –  BIM
07.04.2022 – konsultacyjne wielobranżowe  
14.04.2022 – konsultacje BIMSZCZEGÓŁY KONKURSU „DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”


O KONKURSIE

ZADANIE KONKURSOWE

MARATON BIM

REGULAMIN

NAGRODY