1. Home
  2. DWA OBLICZA
  3. KONKURS DWA OBLICZA
  4. MARATON BIM
MARATON BIM

MARATON BIM

0

Maraton BIM jest to element edukacyjny Konkursu oraz promocji technologii budowlanych, w szczególności prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego, a także narzędzi projektowych i współpracy w technologii BIM. 


Przez umowne 24 godziny zespoły projektowe będą brać udział w krótkich wykładach edukacyjnych oraz weryfikować, uzupełniać i dopracowywać swoje projekty od strony architektonicznej, inżynierskiej, technologicznej oraz narzędzi BIM. Do dyspozycji zespołów projektowych będą eksperci z poszczególnych obszarów: architektury, budownictwa, ww. technologii oraz narzędzi projektowych.


Celem maratonu jest uświadomienie przyszłym architektom i inżynierom znaczenia i rangi współpracy międzybranżowej, pracy projektowej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi cyfrowych i oprogramowania projektowego w ramach otwartego środowiska BIM, zdobycia umiejętności korzystania z wiedzy i doświadczenia zewnętrznych konsultantów i ekspertów, pracy pod presją czasu.


Ten czas to również okazja do spotkania z przedstawicielami uczelni – dydaktykami.

Prezentacje i przebieg maratonu będą zarejestrowane w formie zapisu wideo, z którego powstanie  materiał prezentujące projekt.

Przykładowe zadania do wykonania na maratonie BIM:

  1. ocena poprawności opracowanych modeli BIM
  2. ocena stopnia koordynacji modeli branżowych
  3. wykonanie zestawień wybranych informacji z modelu
  4. wykonanie wizualizacji informacji powiązanych z modelem np. odporność ogniowa, klasyfikacja elementów modelu.

MIEJSCE MARATONU BIM: HOTEL PUŁAWSKA RESIDENCE W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MARATONU BIM:

Dzień 1 – 09.05.2022
do godziny 17:00 – Przyjazd i rejestracja uczestników KONKURUS SPB.
18:00 – 18:40 – Spotkanie organizacyjne.
19:00 – Kolacja.

Dzień 2 – 10.05.2022
7:00 – 08.30 – Śniadanie.
9:00 – 11:00 – Edukacja.
11:00 – 13:00 – Bimowanie i konsultacje część 1.
13:00 – 14:00 – Obiad.
14:00 – 17:00 – Bimowanie i konsultacje część 2. 
17:00 – 19:00 – Praca własna.
19:00 – 20:00 – Kolacja.
20:00 – 09:00 – Praca własna plus wykonanie zadań zleconych z BIM.

Dzień 3 – 11.05.2022
07:00 – 09:00 – Śniadanie
do godz. 09:30 – Złożenie prezentacji prac konkursowych (dokumentacji konkursowej) – na pen drive
10:00 – 13:00 – Prezentacja prac. Każdy zespół max 15 minut.
13:30 – Zakończenie maratonu BIM i obiad.

*Organizator pokrywa koszty przyjazdu uczestników biorących udział w Maratonie BIM oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania Maratonu BIM.


REGULAMIN

ZADANIE KONKURSOWE

NAGRODY

KAPITUŁA KONKURSU