ZADANIE KONKURSOWE
0

ZADANIE KONKURSOWE

0

KONKURS „DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” PREFABRYKACJI BETONOWEJ I BETONU KOMÓRKOWEGO W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE – EDYCJA I „AKADEMIK MARZEŃ”. Zadaniem uczestników Konkursu SPB jest „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Koncepcja architektoniczno-inżynierska z elementami projektu architektonicznego i budowlanego, uwzględniająca zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego. Pozostałe materiały i technologie według uznania zespołów projektowych. Koncepcja wraz z elementami projektu powinna być przygotowana z wykorzystaniem oprogramowania architektonicznego Archicad oraz dowolnego oprogramowania do projektowania inżynierskiego. Całość zaś skoordynowana z wykorzystaniem narzędzi BIM.

CZĘŚCI SKŁADOWE PROJEKTU

1. KRÓTKI OPIS PROJEKTU.

2. OPIS I UZASADNIENIE LOKALIZACJI.

3. W CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
a) krótki opis projektu wraz z lokalizacją i uzasadnieniem jej wyboru oraz podstawowymi zestawieniami powierzchni, materiałów i elementów budynku
b) projekt zagospodarowania terenu
c) rzuty istotnych kondygnacji
d) wybrany charakterystyczny przekrój
e) widoki istotnych elewacji
f) charakterystyczne dwa widoki perspektywiczne
g) szkice, schematy, kolaże pokazujące w najpełniejszy sposób ideę budynku

4. W CZĘŚCI BRANŻOWEJ PROJEKTU KONSTRUKCJI:
a) opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych wraz z podstawowymi zestawieniami materiałów
b) przedstawienie w czytelny sposób elementów zasadniczej konstrukcji nośnej

5. W CZĘŚCI MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNEJ:
a) Opis i czytelne przedstawienie zastosowanych rozwiązań z zakresu prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego:
-elementy prefabrykowane: stropu, schody, klatki schodowe, szyby windowe (jeśli uwzględniono w projekcie), elementy fasadowe, dekoracyjne i inne.
-autoklawizowany beton komórkowy: ściany wewnętrzne, ściany zewnętrzne jednowarstwowe lub warstwowe z dociepleniem, lub inne.
b) Należy przewidzieć optymalne i synergiczne zastosowanie wskazanych materiałów i technologii


6. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII BIM W PROJEKCIE
Projekt powinien być wykonany przy zastosowaniu technologii BIM. Zakres zastosowania BIM powinien umożliwiać realizację następujących celów:

a) wygenerowanie skoordynowanej dokumentacji rysunkowej
b) skuteczną koordynację i współpracę zespołową
c) generowanie zestawień materiałowych z modeli BIM

Opracowane modele będą podstawą do wykonania zadań w trakcie maratonu BIM. Modele powinny być wykonane zgodnie z następującymi założeniami ogólnymi:

d) projekt powinien być opracowany w oparciu o cyfrowe modele budynku wykonane w programach wspomagających projektowanie w technologii BIM
e) należy wykonać modele branżowe architektury i konstrukcji budynku
f) model i dokumentacja części architektonicznej projektu musi być wykonana w programie GRAPHISOFT Archicad
g) model i dokumentacja w części konstrukcyjnej może być wykonany z wykorzystaniem dowolnej platformy wspomagającej projektowanie w technologii BIM
h) modele powinny być skoordynowane przestrzennie
i) zakres modelowania i sposób podziału modeli na część architektoniczną i konstrukcyjną powinien być dostosowanych do celów zastosowania BIM w projekcie
j) do koordynacji należy wykorzystać standardy OPEN BIM w tym modele w formacie IFC
k) elementy modelu powinny być oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i grupowanie z możliwością eksportu ich parametrów do zestawień
i) zestawienia powinny być możliwe do wykonania zarówno z modeli natywnych jak i z modeli w formacie IF

W ramach projektu należy opracować i przekazać:
1. opis zakresu i sposobu zastosowania technologii BIM w projekcie w postaci uproszczonego planu wykonania BIM (BEP)
2. skoordynowane modele architektury i konstrukcji w formacie natywnym oraz IFC


REGULAMIN

NAGRODY

KAPITUŁA KONKURSU

open