1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. PROJEKT KOLEJOWEGO MOSTU ŁUKOWEGO Z JAZDĄ GÓRĄ, Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU PODATNOŚCI POSADOWIENIA
PROJEKT KOLEJOWEGO MOSTU ŁUKOWEGO Z JAZDĄ GÓRĄ, Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU PODATNOŚCI POSADOWIENIA
0

PROJEKT KOLEJOWEGO MOSTU ŁUKOWEGO Z JAZDĄ GÓRĄ, Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU PODATNOŚCI POSADOWIENIA

0

FINALISTA

Wojciech Mleczko
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska

Praca polega na porównaniu dwóch wariantów posadowienia konstrukcji na podstawie modelu konstrukcji w programie Robot Structural Analysis oraz stworzeniu skryptu w programie Dynamo.

Projekt obejmuje zestawienie obciążeń stałych, obciążeń użytkowych (oddziaływanie wiatru oraz oddziaływanie temperatury zostały pominięte ze względu na tematykę problemu inżynierskiego) według PN-EN 1990, PN-EN 1991-2, PN-EN 1991-1-1, , a następnie wyznaczenie sił przekrojowych w elementach konstrukcyjnych obiektu za pomocą przygotowanych dwóch wariantów modelu konstrukcji (posadowienie sztywne oraz posadowienie podatne) w programie Robot Structural Analysis.

Mosty łukowe o małej wyniosłości łuku oraz mosty łukowe z jazdą górą i pośrednią (ale tylko w przypadku, gdy pomost nie współpracuje z łukiem, nie pełniąc funkcji ściągu) generują znaczne siły rozporu w wezgłowiach. W obliczeniach tego typu konstrukcji należy brać pod uwagę współpracę fundamentu z ośrodkiem gruntowym. W niniejszym projekcie współpraca została uwzględniona przez zamodelowanie posadowienia w postaci pali fundamentowych w programie Robot Structural Analysis. Przyjęto podpory sprężyste wzdłuż pobocznicy każdego pala fundamentowego, obliczone stosując metodą uogólnioną znaną z opracowań Mieczysława Koseckiego.

Kolejnym etapem pracy jest skrypt Dynamo, przygotwany w celu wprowadzania łatwych i szybkich zmianych geometrii przygotowanego obiektu mostowego. Przygotowany model konstrukcji w programie Revit, za pomocą skryptu Dynamo można eksportować do programu Robot Structural Analysis (co przedstawiono w załącznikach), co jest ułatwieniem przy jakichkolwiek zmianach geometrii konstrukcji, takich jak: rozpętość pomostu, rozstaw ścian, szerokość grubość danych elementów konstrukcyjnych.

O autorze
Wojciech Mleczko, zeszłoroczny absolwent Budownictwa (Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Entuzjasta technologii BIM, co jest związanego z jego studiami podyplomowymi (BIM w Architekturze i Budownictwie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej). Początkujący projektant konstrukcji mostowych w Jacobs Engineering, wiążący swoją przyszłość z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi oraz modelowaniem konstrukcji mostowych.