1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. WIADUKT KOLEJOWY W CIĄGU LINII DUŻYCH PRĘDKOŚCI (LDP) O PRZĘSŁACH ZESPOLONYCH
WIADUKT KOLEJOWY W CIĄGU LINII DUŻYCH PRĘDKOŚCI (LDP) O PRZĘSŁACH ZESPOLONYCH
0

WIADUKT KOLEJOWY W CIĄGU LINII DUŻYCH PRĘDKOŚCI (LDP) O PRZĘSŁACH ZESPOLONYCH

0

FINALISTA

Szymon Niebora
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Politechnika Wrocławska

Przedmiotem pracy jest projekt wiaduktu kolejowego w ciągu Linii Dużych Prędkości o przęsłach zespolonych. Zaproponowano trzy warianty dla projektu wiaduktu zespolonego w ciągu linii HSL-3.

W części studialnej pracy przedstawiono i scharakteryzowano szeroki zakres rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w mostowych obiektach zlokalizowanych w ciągu. Opracowanie jest podzielone z uwagi na długości przęseł, rodzaj przeszkody, technologię budowy jak i warunki krajowe.

W części projektowej  zaproponowano 3 koncepcje rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych dla zadanego obiektu:

a) I koncepcja – belkowy obiekt w schemacie belki ciągłej 3-przęsłowej, w którym konstrukcję przęseł stanowi zespolony wiadukt dźwigar skrzynkowy,

b) II koncepcja – 3-przęsłowy wiadukt, w którym konstrukcję przęseł stanowią nietypowe stalowe dźwigary kratownicowe zespolone z żelbetową płytą pomostową,

c) III koncepcja – łuk stalowy, z pomostem zespolonym, jednoprzęsłowy.

Założeniem wspólnym dla wszystkich obiektów była całkowita długość obiektu 200 – 210 m. Wstępne obliczenia wytrzymałościowe elementów konstrukcji przeprowadzono dla wszystkich wariantów z wykorzystaniem płaskich modeli MES. Obliczenia szczegółowe w zakresie SGN i SGU przeprowadzono dla II koncepcji przy użyciu kompleksowego modelu przestrzennego.

Analizy wykonano z uwzględnieniem faz budowy konstrukcji, efektów reologicznych i z uwzględnieniem zarysowania płyty pomostowej w przekrojach podporowych.

O autorze
Szymon Niebora, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, specjalizacja: Inżynieria Mostowa, Politechnika Wrocławska. Laureat Nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej. Były przewodniczący KN „Młodych Mostowców PWr” oraz główny Koordynator Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych (edycja międzynarodowa). Laureat studenckich konkursów mostowych, współautor artykułów oraz prezentacji konferencyjnych. Pasjonat obiektów mostowych, BIMist. Miłośnik motoryzacji, projektów Francisca Javiera Manteroli, sportów wytrzymałościowych oraz modelarz z sukcesami.