1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. GŁOS KAPITUŁY
GŁOS KAPITUŁY
0

GŁOS KAPITUŁY

0

III edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów dostarczyła dowodu, że nietypowe warunki, jakie potrafi zgotować rzeczywistość, mogą być dla inżynierskich umysłów dodatkowym bodźcem do rozwoju i udowodnienia własnej kreatywności.

Czym jeszcze, oprócz inwencji, zaskoczyli członków Kapituły uczestnicy oraz laureaci konkursu? Jak jurorzy oceniają sfinalizowaną właśnie edycję?

 

dr inż. MAREK SAWICKI
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Politechnika Wrocławska

 

Wielu autorów prac konkursowych pokazało swoje znaczne umiejętności.

Prace zgłoszone na konkurs w grupie dworca kolejowego, jako elementu zrównoważonej przestrzeni miasta pokazały dużą kreatywność zawiązanych zespołów złożonych z architektów i konstruktorów, starających się wpisać proponowane zadanie w przestrzeń małego miasta. Koncepcje w ciekawy sposób wpisały się w przestrzeń miast położonych w różnych regionach kraju. Drugi z konkursów, przeznaczony dla inżynierów budownictwa, charakteryzowała duża różnorodność tematyczna zgłoszonych prac, będących prezentacją zainteresowań uczestników. Wielu autorów prac konkursowych pokazało swoje znaczne umiejętności w projektowaniu konstrukcji, z użyciem narzędzi informatycznych, ale i umiejętne wykorzystanie wiedzy teoretycznej przyswojonej podczas studiów czy praktyk zawodowych.

          Przechodząc do pewnych przemyśleń, jako członka Kapituły, co mogę stwierdzić: wzrasta, chociaż nieznacznie, liczba prac złożonych na konkurs; zwiększa się liczba ośrodków/miejscowości, z których zgłaszane są prace, co pokazuje, że inicjatywa „Buildera” jest interesująca i dociera do szerszego grona odbiorców; poziom prezentowanych prac jest zróżnicowany, co wynika z wielu czynników, m.in. braku narzuconych przez organizatorów szczegółów odnośnie do opracowania, co zwiększa kreatywność uczestników, otwartości tematów konkursowych, różnego poziomu wiedzy uczestników; celowym działaniem sprawdzającym się w kolejnej edycji konkursu jest podział zadań konkursowych na dwie grupy, architektoniczno-budowlaną i zadań inżynierskich, chociaż można w przyszłości oczekiwać na większą liczbę zgłoszonych prac z tej pierwszej grupy.