Home WSPÓLNE 4 FUTURE DAY FACHOWA LITERATURA I SZKICOWNIK NA 4 FUTURE DAY
FACHOWA LITERATURA I SZKICOWNIK NA 4 FUTURE DAY
0

FACHOWA LITERATURA I SZKICOWNIK NA 4 FUTURE DAY

0

4 Future Day to świetna okazja do zdobycia cennych publikacji. Poniżej prezentujemy kilka
z nich. 

Andrzej Tomana, BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia

Obserwując aktualny etap rozwoju BIM, jestem bardziej skłonny określić go mianem „stanu dojrzewania” niż „pełnej dojrzałości”. Czy powinno to jednak powstrzymywać nas przed stosowaniem BIM w praktyce? Czy powinniśmy czekać, aż BIM „dojrzeje” i dopracuje swoje narzędzia? Na pewno nie! W poszczególnych obszarach i branżach osiągnięto wysoki stopień zaawansowania, a uzyskiwane korzyści już na tym etapie są zauważalne i wymierne.

 

dr arch. Rafał Barycz, Współczesna willa w Polsce

Architektura mieszkaniowa jest przedmiotem artystycznej ekspresji twórczej o najwyższym stopniu odpowiedzialności, albowiem jest najbliższa człowiekowi i jego potrzebom. Tworzy przestrzenne ramy dla jego psychofizycznego rozwoju, obrazuje los i kondycje społeczeństw. Przynależy – co podnosił wielokrotnie José Louis Sert – do kategorii podstawowych praw należnych jednostce w cywilizowanym świecie.

 

 

Szkicownik Młodego Architekta, mentor wydania arch. Oskar Grąbczewski

Podstawową cechą, jaką powinien charakteryzować się szkic, jest szczerość. Szkic ma być po prostu jak najwierniejszym zapisem myśli, którą chcemy przekazać. Jeśli ta myśl, pomysł i spostrzeżenie, idea jest ciekawa, to szkic też będzie godny uwagi.

 

3xC Preludium, czyli poradnik o dobrych praktykach zrównoważonego rozwoju dla projektantów, wydany w 2019 roku przez Zarząd Główny SARP

Projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju pomaga znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania związane z potrzebami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi, nie tylko na etapie wznoszenia nowych obiektów, ale również na etapach ich funkcjonowania oraz rozbiórki. Teraz możemy już wirtualnie zasymulować przyszłość budynków i sprawdzić, jakie warianty oraz rozwiązania będą najbardziej optymalne czy trwałe.

 

 

❗Rejestracja na 4 FUTURE DAY: http://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/101
❗Zapisy na warsztaty BIM: http://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/102

>>>CZYTAJ WIĘCEJ O WYDARZENIU

open