1. Home
  2. Bez kategorii
  3. BUILDER FOR THE FUTURE
0

BUILDER FOR THE FUTURE

0

Builder for the Future to społeczny program edukacyjny zainicjowany przez miesięcznik „Builder”, którego celem jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa
w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Młodzi mają również bezpośredni dostęp do bogatej biblioteki „Buildera” zawierającej materiały i publikacje techniczne oraz naukowe.

Swoim zasięgiem program obejmuje blisko 10 000 młodych architektów i inżynierów budownictwa, dając im doskonały start w przyszłość. Program realizowany jest we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, studenckimi oraz uczelniami publicznymi i prywatnymi. Partnerami są wiodące na rynku firmy wspierające program organizacyjnie i merytorycznie.

Program wzbogacają wiedzą, doświadczeniem i autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci oraz menadżerowie i doradcy techniczni z firm. To ponad 150 osób, które aktywnie uczestniczy
w tworzeniu i moderowaniu programu. Ważnym elementem programu są wykłady, warsztaty
i ćwiczenia praktyczne, a także konsultacje i wizyty studialne na placach budowy.

Program umożliwia integrację środowiskową i wymianę doświadczeń. Stwarza uczestnikom wyjątkową okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Najbardziej aktywni, biorąc udział w konkursach, pokazują swój talent i zaangażowanie.