1. Home
  2. Bez kategorii
  3. IWONA GÓRAKOWSKA-SZYSZKA – JAKOŚĆ RECEPTĄ NA WYZWANIA
IWONA GÓRAKOWSKA-SZYSZKA – JAKOŚĆ RECEPTĄ NA WYZWANIA
0

IWONA GÓRAKOWSKA-SZYSZKA – JAKOŚĆ RECEPTĄ NA WYZWANIA

0

CEMEX Polska przede wszystkim dba o stałe utrzymywanie wysokich standardów jakościowych. W tym celu w Pionie Kruszyw w ramach realizacji celu „Zero reklamacji” organizujemy szereg szkoleń dla naszych pracowników.

Z Iwoną  Górakowską-Szyszką, Dyrektor Pionu Kruszyw Członek Zarządu CEMEX Polska, rozmawiał Marcin Ozon.

Builder: Jak ocenia Pani aktualną kondycję branży kruszywowej?

Iwona Górakowska- -Szyszka: W ciągu kolejnych lat branża spodziewa się silnych wzrostów na rynku budowlanym. Prognozujemy, że w bieżącym roku zapotrzebowanie na produkty kruszywowe wzrośnie ze względu na rozwój inwestycji w sektorze infrastruktury. Oprócz optymistycznych prognoz spodziewamy się również wyzwań polegających na wzroście kosztów produkcyjnych związanych między innymi z kosztami energii czy paliw. Należy również oczekiwać coraz większych opłat dotyczących transportu i opłat do systemu viaTOLL. W perspektywie mogą pojawić się również dodatkowe koszty wynikające z nowego prawa wodnego. Pojawiająca się presja kosztowa wymaga od nas podjęcia zdyscyplinowanych, dynamicznych procesów mających na celu odbudowę naszych cen, które historycznie były o ok. 30% wyższe niż obecne. Duże wyzwanie stanowi dla nas czas, ponieważ cykle koniunkturalne w naszej branży są bardzo krótkie.

Jak CEMEX Polska chce wyróżnić się na rynku?

I.G.S.: Rok 2018 będzie okresem nowości w Pionie Kruszyw. Obecnie znane i rozpoznawane przez wielu klientów kruszywa ogrodowe przechodzą rebranding na globalną markę Neogem. W marcu wystartowaliśmy z programem franczyzowym dla klientów pod tą właśnie marką. Klientom, którzy przystąpią do sieci, będziemy oferować szeroki zakres wsparcia – m.in.: szkolenia, pomoc marketingową, dedykowane narzędzia, aranżację ekspozycji i wiele innych. W 2018 r. planujemy uruchomić minimum trzy autoryzowane punkty sprzedaży Neogem.

Jakimi wartościami  kieruje się CEMEX Polska w umacnianiu pozycji  na rynku?

I.G.S.: CEMEX Polska przede wszystkim dba o stałe utrzymywanie wysokich standardów jakościowych. W tym celu w Pionie Kruszyw w ramach realizacji celu „Zero reklamacji” organizujemy szereg szkoleń dla naszych pracowników. Podczas praktycznych szkoleń prowadzonych przez Zespół Jakości i Doradztwa Technicznego pracownicy  CEMEX zajmują się procesami produkcyjnymi i wyzwaniami jakościowymi dla poszczególnych zakładów, a przede wszystkim poszukują takich rozwiązań, które pozwolą wyeliminować potencjalne zagrożenia. Najwyższy standard jakości naszej oferty potwierdza przyznany nam w zeszłym roku przez Polski Związek Producentów Kruszyw Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa. Przyznany certyfikat motywuje nas do utrzymywania wysokiej jakości naszych produktów.

Jak wygląda sytuacja w obszarze standardów BHP, w którym CEMEX Polska przoduje wśród innych firm na rynku?

I.G.S.: Niejednokrotnie CEMEX Polska był doceniony za utrzymywanie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stworzony w firmie System Zarządzania Bezpieczeństwem koncentruje się nie tylko na bezpieczeństwie naszych pracowników, ale również na naszych klientach i podwykonawcach. Cały czas dążymy do doskonałości w realizacji celu „zero wypadków”, w czym pomagają nam odpowiednie narzędzia, które sami stworzyliśmy, takie jak: karty zdarzeń potencjalnie wypadkowych, system 5S, program „All safe” (Bezpieczni razem), program „Safety walk” (Bezpieczny spacer), system zgłaszania sugestii, karta bezpiecznego kierowcy, a także wdrażany na naszych zakładach system załadunku niewymagający opuszczania kabiny samochodów przez kierowców. Jesteśmy zdeterminowani do budowania wysokiej kultury bezpieczeństwa nie tylko na naszych zakładach, ale także w ich otoczeniu – potwierdzają to nasze inicjatywy związane z audytowaniem naszych kierowców, jak również akcje edukacyjne dla dzieci „Uważaj zuchu na auta w ruchu”, które stały się naszą wizytówką wśród lokalnej społeczności.

Jakie inne wartości CEMEX Polska zamierza promować w najbliższym czasie?

I.G.S.: Jednym z elementów naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest aktywne zachęcanie naszych pracowników do angażowania się w działalność społeczną firmy. Nasz konkurs grantowy dla wolontariuszy organizowany przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”, cieszy się coraz większą popularnością i pozwala rokrocznie realizować liczne inicjatywy służące lokalnym społecznościom oraz buduje umiejętność pracy zespołowej – co wpisuje się w hasło naszej Fundacji, które brzmi „Budujemy przyszłość”.