Home Bez kategorii „ROZPOZNAĆ PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI – GRANICE DZIEDZICTWA”
„ROZPOZNAĆ PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI – GRANICE DZIEDZICTWA”
0

„ROZPOZNAĆ PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI – GRANICE DZIEDZICTWA”

0

W dniach 20 – 21 kwietnia 2018 roku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – Granice dziedzictwa”. 

Konferencja została zorganizowana przez Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ, a miała ona miejsce w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego na ulicy Grodzkiej 53 w Krakowie. Tegoroczna edycja konferencji cieszyła się dużym powodzeniem wśród prelegentów, którzy w łącznej liczbie 29 stawili się na obydwóch dniach obrad. Reprezentowali oni różne uczelnie z całej Polski, w tym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Krakowską czy Uniwersytet Jagielloński. W konferencji wzięły też udział prelegentki z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, co pokazuje, że problem ochrony dziedzictwa „łamie granice” i jest istotnym zagadnieniem w badaniach prowadzonych na terenie nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Zakres tematyczny na tegorocznej edycji konferencji był bardzo szeroki, co pozwoliło na wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo i problemy jego ochrony. Wystąpienia prelegentów podzielone zostały w panele o określonych tematach, wśród których wymienić można dyskusyjną ochronę sztuk teatralnych i dziedzictwa związanego z teatrem, aspekt społeczny i tożsamościowy w ochronie dziedzictwa kulturowego,  prawodawstwo polskie i międzynarodowe (a nawet kosmiczne!) oraz instytucjonalne, reprezentowane przez UNESCO, w ochronie zabytków, a także tematy związane z „niewygodnym” dziedzictwem, do których to zaliczyć można dyskusję dotyczącą laicyzacji kościołów, ich nowoczesnych form w projektowaniu, ochronę dziedzictwa elektronicznego (na przykładzie Senstera) czy też będącego naszym codziennym życiem, czyli mody. Nasi goście zza granicy zaprezentowali tematykę ochrony znaków markowych w budownictwie we współczesnym Lwowie podkreślając ich znaczenie oraz stopień ich odbioru wśród społeczeństwa. Dyskusje, które sprawnie i interesująco prowadzili moderatorzy paneli, stanowiący ekspertów w swoich dziedzinach, zaowocowały wieloma różnorodnymi konkluzjami i spostrzeżeniami, które miejmy nadzieję, w przyszłości staną się podstawą do realizacji ochrony dziedzictwa w praktyce.

W czasie konferencji mieliśmy okazję wysłuchać również wykładów gościnnych pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, którzy zaprezentowali nam temat ochrony dziedzictwa niematerialnego na przykładach krakowskich szopek i pochodu Lajkonika.

Podczas obrad zaprezentowana została także monografia po konferencyjna, stanowiąca zbiór artykułów z wystąpień podczas ubiegłorocznej, III edycji Konferencji, która poruszała tematy zawiązane z losami ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w obliczu transformacji kulturowej.

IV edycja konferencji nie mogłaby się odbyć bez wsparcia działań Akademickiego Koła Studentów Ochrony Dóbr Kultury ze strony władz Instytutu oraz jego opiekunów naukowych (Panów Profesora Piotra Krasnego i Doktora Andrzeja Siwka), jak również patronów, którymi podczas tegorocznej edycji konferencji byli: Muzeum Narodowe w Krakowie, Małopolski Instytut Kultury, czasopismo Spotkania z Zabytkami, miesięcznik Bulider oraz portal Kultura na co dzień.pl. Wydarzenie zostało objęte także patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji była dla wszystkich jej uczestników okazją do wymiany poglądów, nawiązania znajomości, zapoznania się z nowymi obszarami badań nad dziedzictwem oraz zachętą do podjęcia własnych badań i rozwijania własnych zainteresowań związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego. Cieszymy się z Państwa obecności i zapraszamy już teraz na przyszłoroczne obrady.

Jadwiga Kolasińska
Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ

open