1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. PROFESOR DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW HEJDUCKI
PROFESOR DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW HEJDUCKI
0

PROFESOR DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW HEJDUCKI

0

Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej jest poszerzenie międzynarodowych kontaktów naukowych i dydaktycznych. W ostatnich latach bardzo intensywnie rozwija się międzynarodowa współpraca Wydziału, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i kooperacji dydaktycznej.

Wydział prowadzi intensywną współpracę naukową z wieloma uczelniami technicznymi z Danii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a ostatnio z Rosji i Chin. Zaowocowało to udziałem w kilkunastu międzynarodowych projektach badawczych, m.in.: Sustainable Bridges – Assessment for Future Traffic Demands and Longer Lives (2003–2007), Improving Assessment, Optimisation of Maintenance and Development of Database for Masonry Arch Bridges (2004–2008), Prefabricated Enduring Composite Beams Based on Innovative Shear Transmission (2006– 2009), Composite Bridges with Prefabricated Decks (2008–2011). W latach 2016–2017 Wydział nawiązał współpracę w ramach umów ramowych z: Fuzhou University, College of Civil Engineering (Chiny), Getzner Werksstoffe GmbH (Austria), Osaka Institute of Technology (Japonia), Samara State University of Architecture and Civil Engineering (Rosja) i innymi uczelniami.
Jednym z wielu rozwijanych kierunków badawczych są zagadnienia zastosowań materiałów i elementów kompozytowych. W ramach współpracy z międzynarodowym konsorcjum ACCIONA – Mostostal SA Warszawa opracowano m.in. „Komputerowy system wspomagania harmonogramowania transportu i montażu elementów kompozytowych w systemie Just in Time. Praca powstała w ramach realizacji zadania badawczego, projektu Trans- -IND, 7 programu UE, Trans-Ind, New Industrialised Construction Process.
Ostatnie wydarzenia naukowe dotyczą realizacji międzynarodowego projektu badawczego z udziałem Peoples Friendship University of Russia oraz Politechniki Wrocławskiej pod ogólnym tytułem Industrialized construction process (Construction 4.0).
Ponadto rozpoczęła się współpraca badawcza w zakresie inżynierii mostowej i tuneli z Chongqing Jiatong University z Chin. Udział przedstawiciela Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w Golden Autumn International Academic Forum 2017 w ramach Konsorcjum Badawczego Nowego Jedwabnego Szlaku zaowocował podpisaniem umowy dotyczącej wspólnych badań naukowych.

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki
Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Członek Rady Programowej miesięcznika „Builder”