Home Z STARE KATEGORIE Nauka PRZYCZYNY TECHNICZNE AWARII RUSZTOWAŃ CZ.2
PRZYCZYNY TECHNICZNE AWARII RUSZTOWAŃ  CZ.2
0

PRZYCZYNY TECHNICZNE AWARII RUSZTOWAŃ CZ.2

0

W poprzedniej części artykułu przedstawiono analizę rusztowania o dość skomplikowanej geometrii wokół obiektu zabytkowego. Te same problemy występują także w rusztowaniach o znacznie prostszych geometriach. W tej i następnej części zostaną zaprezentowane aspekty techniczne, które mają duże znaczenie dla bezawaryjnego funkcjonowania każdego rodzaju rusztowań.

Ocena stanu rusztowań na budowach została wykonana między innymi na podstawie badań, które zrealizowano na 50 budowach w 2016 roku. Prace badawcze zostały przeprowadzone w ramach projektu „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” o akronimie ORKWIZ, finansowanego przez NCBiR w ramach PBS3 na podstawie umowy nr PBS3/A2/19/2015. Zakres i metodykę tych badań opisano w pracach [1, 2].

Zasady funkcjonowania rusztowania jako układu prętowego
Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych czynników technicznych, jakie wpływają na awaryjność rusztowania, na przykładzie rusztowań fasadowych zostaną zaprezentowane podstawowe zasady funkcjonowania rusztowań jako przestrzennych układów prętowych.

CZYTAJ DALEJ >>

open