Home Z STARE KATEGORIE Builder 4Young Engineers ŚWIATŁOWODY W POMIARACH INŻYNIERSKICH
ŚWIATŁOWODY W POMIARACH INŻYNIERSKICH
0

ŚWIATŁOWODY W POMIARACH INŻYNIERSKICH

0

Analiza teoretyczna, ze względu na konieczność przyjęcia wielu założeń upraszczających, powinna być zweryfikowana doświadczalnie.

Dlatego poszukuje się coraz skuteczniejszych narzędzi umożliwiających analizę pracy konstrukcji w rzeczywistych warunkach środowiskowych.
Rola badań doświadczalnych w rozwoju nauki i techniki jest ogromna. Doświadczenie jest szczególnie ważne w naukach inżynierskich, w których istotną rolę odgrywa bardzo wiele trudnych do jednoznacznego opisania czynników. W przypadku analizy konstrukcji budowlanych uwzględnić należy m.in. niejednorodności i imperfekcje materiałowe, tolerancje wykonania, wpływ czasu i zmęczenia, niejednorodne warunki gruntowo-wodne, losowość oddziaływań o różnym charakterze, czynnik ludzki i wiele innych. W artykule o pisano przykłady badań laboratoryjnych, których celem było opracowanie nowej technologii pomiarowej w oparciu o czujniki światłowodowe, mające szansę w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizować podejście w monitorowaniu pracy konstrukcji. Wybrano przykłady badań prowadzonych w różnych jednostkach naukowych na świecie, ale także w Laboratorium Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej.

CZYTAJ DALEJ >>

open