1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. LEKKA OBUDOWA CZ. 1
LEKKA OBUDOWA  CZ. 1
0

LEKKA OBUDOWA CZ. 1

0

Klasyfikacja i wymagania. Wraz z rozwojem technologii budowlanych w ostatnim 50-leciu nastąpiły istotne zmiany w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych przegród budowlanych. Obudowę obiektów z żelbetowych płyt i bloków prefabrykowanych zastąpiła w wielu inwestycjach tzw. lekka obudowa, zarówno ścienna, jak i dachowa. Nowy cykl artykułów dotyczyć będzie wybranych rodzajów przegród, tzn. zewnętrznych lekkich ścian osłonowych i lekkich pokryć dachowych.

Lekkie przegrody budowlane to rozwiązania izolacyjno-konstrukcyjne o masie na ogół nieprzekraczającej 80 kg/m2 w przypadku ścian osłonowych [N1], 50 kg/m2 w przypadku przekryć dachowych z elementów warstwowych [N1] i 25 kg/m2 w przypadku płyt warstwowych [3]. Lekkie przegrody budowlane stosowane są jako ściany osłonowe, przekrycia dachowe, wewnętrzne ściany działowe, sufity podwieszone i ściany nośne (tylko w małych obiektach, jak np. ogrody zimowe czy obiekty tymczasowe i przewoźne). Ponadto lekkie przegrody budowlane można podzielić na przegrody budowlane stałe i ruchome oraz pełne i ażurowe. Nazwę przegrody oświetleniowej nosi przegroda budowlana w całości lub części przezroczysta albo ażurowa, umożliwiająca dostęp światła do ograniczonego tą przegrodą pomieszczenia. W zależności od sposobu doprowadzenia światła przegroda budowlana może być:
• pełna, wykonana z elementów przezroczystych, np. płyty szklane Vitrolit [9], fasady szklano-metalowe,
• pełna, wykonana z elementów nieprzezroczystych, ale wyposażona w otwory oświetleniowe, np. ściana z oknami, lub z materiałów o częściowej przepuszczalności światła, np. przegrody z poliwęglanu litego lub komorowego [4] czy płyt poliestrowych zbrojonych,
• ażurowa, np. krata wykonana z prętów stalowych.

CAŁY ARTYKUŁ>>