Home Z STARE KATEGORIE Nauka PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI STALOWYCH CZ.1
PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI STALOWYCH CZ.1
0

PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI STALOWYCH CZ.1

0

Wytyczne. Problematyka przebudowy istniejących stalowych obiektów kubaturowych podjęta zostanie w cyklu kilku artykułów. Poruszone zostaną aspekty i problemy, które zdaniem autora są istotne z punktu widzenia prawidłowo i racjonalnie przeprowadzonej przebudowy obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i własnymi doświadczeniami.

W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na remontowanie i przebudowywanie obiektów użytkowanych i wybudowanych kilkadziesiąt lat temu. Należą do nich obiekty mieszkalne, użyteczności
publicznej oraz obiekty przemysłowe. Obiekty te charakteryzują się unikatową architekturą. Przykładem może być miasto Wrocław, w którym zachowała się architektura z lat 1898-1935.
Obiekty te charakteryzują się ponadto wysoką jakością projektowania i wykonawstwem w dobrej technologii oraz przez dobrych rzemieślników. Dzięki temu wiele budynków i obiektów
przemysłowych nie uległo tak szybkiemu zniszczeniu, pomimo zaniedbań w okresie powojennym. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wiele obiektów zostało zmodernizowanych i odzyskało swój wygląd oraz majestat. Należy tutaj zaznaczyć, że w okresie od końca XIX do początku XX w. we Wrocławiu działali architekci o światowej renomie. Tym architektom Wrocław zawdzięcza swoje miejsce w historii architektury. To, co zbudowano we Wrocławiu i na jego obrzeżach, jest odmienne od obiektów wznoszonych w Warszawie czy też w Krakowie. Wrocław należał do czołówki światowej i chciał konkurować z najlepszymi. Dlatego też obiekty spotykane na zachodzie Polski mają nie tylko niepowtarzalną architekturę, lecz także prostą i funkcjonalną konstrukcję.

CAŁY ARTYKUŁ>>

 

open