Home Z STARE KATEGORIE Nauka BALKONY I LOGGIE
BALKONY I LOGGIE
0

BALKONY I LOGGIE

0

Przez lata eksploatacji elementy stalowe balkonów ulegały procesowi korozji, a inne zastosowane materiały budowlane, szczególnie materiały izolacyjne, traciły swoje podstawowe właściwości. W artykule pokazano na prostym przykładzie problematykę remontowania i naprawiania balkonów ulegających korozji.

Niejednokrotnie można zauważyć, że istniejące balkony starych kamienic budzą poważne wątpliwości co do stanu technicznego [2]. Przeważnie konstrukcje te są z początku XX wieku i nie były poddawane regularnym remontom. W początkowej fazie były eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. W późniejszym okresie, z uwagi na zmianę wykorzystania lokali np. z mieszkań na obiekty użyteczności publicznej, balkony te miały inne wymagane wartości obciążenia użytkowego. W okresie II wojny światowej oraz w okresie powojennym stan techniczny wielu obiektów kubaturowych
uległ degradacji. W wielu przypadkach konstrukcje balkonów były częściowo zniszczone bądź naruszone w wyniku działań wojennych, ale ciągle użytkowane i eksploatowane. Przez lata eksploatacji zastosowane materiały budowlane, a szczególnie materiały izolacyjne, traciły swoje podstawowe właściwości. Konstrukcja istniejącego balkonu była ciągle poddawana oddziaływaniom
środowiskowym stosownie do pory roku i bieżącej aury pogodowej.

CAŁY ARTYKUŁ>>

 

open