1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. MODELE NIEZAWODNOŚCIOWE KONSTRUKCJI
MODELE NIEZAWODNOŚCIOWE KONSTRUKCJI
0

MODELE NIEZAWODNOŚCIOWE KONSTRUKCJI

0

… w aspekcie oddziaływań wyjątkowych.
Budowa strukturalna i model niezawodnościowy ustroju nośnego obiektu ma zasadniczy wpływ na jego bezpieczeństwo – szczególnie w przypadku obciążeń wyjątkowych.

W ocenie oddziaływań wyjątkowych (np. ponadnormatywne obciążenia klimatyczne śniegiem lub wiatrem, pożar, eksplozja gazu itp.) korzysta się z PN-EN 1991-1-7. Oddziaływania wyjątkowe są zazwyczaj oddziaływaniami krótkotrwałymi, lecz o znaczącej wielkości. Ich wystąpienie w okresie eksploatacji budowli uważa się za mało prawdopodobne, lecz jednak możliwe. W wielu przypadkach konsekwencje wystąpienia obciążeń wyjątkowych mogą być poważne, chyba że podjęto wcześniej odpowiednie środki zaradcze. Główna różnica między oddziaływaniem zmiennym a wyjątkowym polega na rozkładzie obciążenia w czasie. Obciążenie zmienne występuje w całym okresie użytkowania budowli, zmieniając się wielokrotnie w określonych sekwencjach czasowych, a jego wartości mogą być znacznie mniejsze niż wartości obciążeń wyjątkowych. Z kolei oddziaływanie wyjątkowe może najprawdopodobniej w ogóle nie wystąpić w projektowym czasie użytkowania obiektu. Jeśli się zdarzy, to będzie trwało bardzo krótko, od kilku sekund (np. wybuch gazu, uderzenie wózka) do kilku lub kilkunastu dni (np. powódź, wyjątkowe zaspy śnieżne na dachu).

CAŁY ARTYKUŁ>>