1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. ROZBIÓRKI PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA ROBÓT
ROZBIÓRKI PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA ROBÓT
0

ROZBIÓRKI PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA ROBÓT

0

Ze względu na specyfikę robót proces rozbiórki musi być starannie przygotowany organizacyjnie. Do rozbiórki przygotować należy nie tylko sam obiekt, lecz także  jego otoczenie, poza tym do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę często nie wystarczy sam projekt budowlany… 

W miejscach lokalizacji starych obiektów budowlanych, szczególnie zaniedbanych, coraz częściej powstają nowe budynki, drogi i infrastruktura. Rozbiórki całkowite lub częściowe zwykle dotyczą obiektów, których doprowadzenie do prawidłowego stanu technicznego jest trudne albo nieopłacalne. Przesłanki do całkowitej rozbiórki obiektu budowlanego powstają wtedy, gdy jest on nieużytkowany, zniszczony lub niewykończony i nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia.

Kwalifikacja obiektu do rozbiórki
Jest zwykle podejmowana na podstawie analizy wielu czynników, z których najważniejszą rolę odgrywają finanse, techniczna niemożność przebudowy przy współczesnych środkach technicznych występuje bowiem bardzo rzadko. Zasadniczo sytuacje takie mają miejsce po poważnej katastrofie budowlanej (np. po pożarze, rys. 1), gdy elementy zostały bezpowrotnie zniszczone i muszą zostać wymienione na nowe. W takim przypadku materiał z rozbieranej konstrukcji trafia na złom (stal) lub jest przetwarzany na inne cele (beton, cegła). Znacznie częściej konstrukcje są przebudowywane, co czasem pociąga za sobą konieczność rozbiórki częściowej. Czasem wystarczy rozebrać elementy wyeksploatowanego poszycia dachowego czy ściennego, które nie spełnia współczesnych wymagań cieplnych lub nie nadaje się do naprawy z powodu postępującej degradacji, a konstrukcję oczyścić, naprawić lub wzmocnić i odpowiednio zabezpieczyć przed korozją czy przeciwpożarowo, jeśli jest taka potrzeba.
Pojęcie „rozbiórka” wywodzi się z czasów, gdy domy rozbierało się element po elemencie, odzyskując materiały do ponownego wykorzystania [1]. Po upowszechnieniu się cementu budynki zaczęto niszczyć innymi metodami: kruszyć, rozcinać, obalać i wysadzać. Te uprzemysłowione metody nazywa się powszechnie wyburzaniem, choć w rozumieniu Prawa budowlanego też są rozbiórką.

CZYTAJ DALEJ >>