1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. POSTRZEGANIE RYZYKA
0

POSTRZEGANIE RYZYKA

0

Każdy etap działania związanego z realizacją danej inwestycji wiąże się z pewnym ryzykiem, które wpływa na końcowy wynik inwestycji. Dlatego dla małych i średnich firm budowlanych bardzo ważne jest przewidywanie możliwości pojawienia się błędu w kolejnych etapach realizacji inwestycji oraz wykonanie prostej analizy wystąpienia ryzyka.

Działalność firm budowlanych prowadzona jest w wielu obszarach na różnym poziomie ryzyka. Aktualna sytuacja na rynku budowlanym wymaga od firmy elastyczności jej działań i dostosowania się do wymagań inwestora, w większości sytuacji stojącego w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do projektanta i wykonawcy.

Przewidywanie zagrożeń
Wielokrotnie rozpoczynane inwestycje charakteryzują się niepowtarzalnością rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych czy lokalizacyjnych. To tutaj trzeba pogodzić sprzeczne interesy uczestników procesu inwestycyjnego – projektanta i wykonawcy – z uprzywilejowaną pozycją inwestora. Celem strategicznym inwestora jest wykonanie planowanej inwestycji w najwyższym standardzie, w optymalnych kosztach oraz w zaplanowanym terminie. Pozycja projektanta jest nieco inna, dąży on do zaprojektowania inwestycji w określonych warunkach lokalizacyjnych, w zgodzie z przepisami prawa, optymalizując (minimalizując) koszty wykonania inwestycji i rozwiązania architektoniczno- konstrukcyjne, dobierając odpowiednio instalacje, maksymalizując swój zysk z wykonanego projektu przy minimalizacji nakładów własnych. W sytuacji ograniczonej dostępności odpowiednich działek w miastach, trudnościach wynikających z uwarunkowań lokalizacyjnych (mała powierzchnia, brak przyłączy, konieczność uzyskania wielu decyzji i uzgodnień) i wygórowanych wyobrażeń inwestora jest to trudne do pogodzenia. Firma wykonawcza realizująca daną inwestycję musi przede wszystkim dotrzymać założonego terminu wykonania robót, nie przekroczyć planowanego budżetu i optymalnie wykorzystać posiadane zasoby do realizacji, zarówno materialne, jak i niematerialne. Każdy etap działania związanego z realizacją danej inwestycji wiąże się z pewnym ryzykiem, które wpływa na końcowy wynik inwestycji. Poszczególne czynniki ryzyka występujące w pełnym procesie realizacji inwestycji, począwszy od koncepcji, poprzez fazę projektową, realizację robót i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego, obarczone są wieloma elementami ryzyka, które wpływają na końcowy wynik, jakim jest zrealizowanie inwestycji.
Istotnym czynnikiem mającym duży wpływ na przebieg inwestycji jest przygotowanie i prowadzenie inwestycji zgodnie z procedurami formalno- prawnymi obowiązującymi w polskim prawie budowlanym, co przy mnogości przepisów i aktów wykonawczych wymaga dużego doświadczenia realizującego inwestycję w tej dziedzinie. Popełnienie błędu we wcześniejszych etapach przygotowania, projektowania i realizacji inwestycji implikuje problemy w kolejnych etapach realizacji. Dlatego dla małych i średnich firm budowlanych bardzo ważne jest przewidywanie możliwości pojawienia się błędu w kolejnych etapach realizacji inwestycji oraz wykonanie prostej analizy wystąpienia ryzyka.

CZYTAJ DALEJ >>