1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. FINALISTA XI EDYCJI KDMA
FINALISTA XI EDYCJI KDMA
0

FINALISTA XI EDYCJI KDMA

0

Centrum dydaktyczno-badawcze z częścią muzealną w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Odbudowa bagien.

Autor:
Adam Struski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej


Mentorka:
dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber

O projekcie:

W obliczu współczesnego świata, w którym równowaga ekosystemów jest coraz bardziej zagrożona, niniejszy projekt nie tylko skupia się na stworzeniu funkcjonalnego budynku, lecz przede wszystkim dąży do promowania harmonijnego współistnienia człowieka z przyrodą. Celem projektu jest budowanie świadomości społecznej w kontekście ochrony środowiska i przeciwdziałanie dalszemu procesowi osuszania mokradeł. Innowacyjne podejście tworzenia przestrzeni łączące elementy edukacyjne, badawcze i rekreacyjne, maksymalnie wykorzystuje potencjał miejsca oraz wspiera prace nad jego ochroną. Dzięki temu, projekt nie tylko wznosi się ponad tradycyjne definicje budynku, ale staje się symbolem zaangażowania społecznego w ochronę środowiska. Zaprojektowany obiekt nawiązuje do ambon myśliwskich, które są miejscem schronienia dla badaczy i turystów. Odwiedzający mają możliwość zgłębiania wiedzy na temat bagien i ich wpływu na środowisko. Centrum stanowi punkt początkowy zwiedzania terenów. W miarę eksploracji mokradeł ujawnia się pewien rodzaj nieprzewidywalności – niepewność. Wpływ na doświadczenie odwiedzających mają przestrzenie wystawowe, wycieczki terenowe, a także zajęcia w interaktywnych salach i laboratoriach. Istotne jest nie tylko obserwowanie, lecz także bezpośrednie doświadczenie bagien, co uświadamia odbiorcom przyczyny degradacji tych obszarów i zwraca uwagę na konieczność ich ochrony. Projekt uwzględnia wykorzystanie naturalnych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz obejmuje aspekt migracji wód gruntowych na terenie Przemkowskich Bagien.

Co było największym wyzwaniem architektonicznym?

Wyzwaniem projektowym było stworzenie kompleksu badawczego w rejonie Przemkowskiego Bagna, mającego na celu zwalczanie degradacji mokradeł, szczególnie związanej z osuszaniem terenów. Projekt ma służyć jako punkt wyjścia do zwiększenia świadomości na temat problemów ekosystemów bagiennych oraz wpływać na otoczenie poprzez edukację i mobilizację społeczną.

O autorze:

Adam Struski, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, uczestnik licznych konkursów, laureat II nagrody PZiTB za najlepszą pracę dyplomową, II nagrody za najlepszy dyplom magisterski na PWR w 2023 roku oraz krótkiej listy Vancouver Affordable Housing Challenge. Aktywny uczestnik konferencji, wystaw i warsztatów. W swoich projektach szczególną uwagę zwraca na kontekst oraz doświadczenie użytkowników, dążąc do stworzenia przestrzeni, które nie tylko spełniają funkcje użytkowe, ale również inspirują i pobudzają zmysły. Aktualnie skupia się na projektowaniu obiektów użyteczności publicznej w kontekście krajobrazowym i ścisłej zabudowie miejskiej. Od lat pasjonują go podróże i fotografia uliczna, która pozwala mu pełniej zrozumieć relacje zachodzące w przestrzeni miejskiej.