1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. FINALISTA W XI EDYCJI KDMA
FINALISTA W XI EDYCJI KDMA
0

FINALISTA W XI EDYCJI KDMA

0

Niematerialne Istnienie. Kreowanie atmosfery przestrzeni z wykorzystaniem zjawisk naturalnych.


Autor:
Patryk Nowak
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej


Mentor:
dr inż. arch. Jan Kubec

O projekcie:

Historia kopalni uranu w Miedziance zaczyna się w Szybie nr 2. W miejscu w którym kiedyś górował dawny szyb, istnieje jedynie częściowo zasypany wylot. Ze względu na znaczenie tego miejsca, w obrębie dawnego wylotu zaprojektowano, Muzeum – Obiekt nr 2.

Szyb jest początkiem podróży – symbolem ponad wylotem z kopalni.  Muzeum jest prostopadłościenną bryłą, inspirowaną strukturą osi czasu Miedzianki. Zawiła historia miasteczka ma swoje odzwierciedlenie w poszczególnych częściach obiektu, gdzie użytkownik pokonując pochylniami poziomy, poznaje historię miasteczka od czasów funkcjonowania kopalni, do momentu zapadania się budynków. Narracja prowadzona jest z pomocą zjawisk naturalnych, takich jak światło, cień, woda, wiatr, mgła czy wszechobecny, erodujący beton. Ta część muzeum skupia się na Miedziance oraz na sposobie funkcjonowania kopalni. Bryła muzeum jest rozcięta szczeliną, która nawiązuje do pierwszego pęknięcia, jakie pojawiło się w jednym z domów przy rynku. Szczelina prowadzi do osobnej, podziemnej części ekspozycyjnej o nazwie Tunel Pamięci, który przedstawia życie górników.

Tunel Pamięci podzielony jest na akty, które reprezentują poszczególne etapy pracy w kopalni – “od początku do końca”. Głównym założeniem było wykreowanie atmosfery, możliwie jak najlepiej oddającej nastrój, wydarzenia i odczucia, jakie towarzyszyły górnikom. Próba stworzenia scenariusza, w którym odbiorca poczuje i utożsami się z górnikiem, było priorytetem w projektowaniu Tunelu Pamięci.

Co było największym wyzwaniem architektonicznym?
Wyzwaniem w przygotowaniu pracy konkursowej było opowiedzenie złożonej historii Miedzianki, w sposób pozbawiony dosłowności, odbiegający od standardowych rozwiązań muzealnych, bazujący na wrażliwości i wymagający empatii. Podjęte działania dotyczą również budowania lokalnej świadomości, w której główną rolę odgrywa człowiek i jego przeżycia. Poznanie wydarzeń z przeszłości, a w niektórych momentach „doświadczenie” ich na własnej skórze, skłoni odbiorcę do refleksji.

Autor:

Patryk Nowak, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Autor kilku prac konkursowych nagradzanych w Polsce oraz za granicą. Obecnie pracujący w biurze projektowym nad bieżącymi realizacjami oraz tematami konkursowymi. Pasjonat architektury oraz sportu, głównie piłki ręcznej i Formuły 1, a także miłośnik kawy speciality.