1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. CEMEX MIERZY WYSOKO
CEMEX MIERZY WYSOKO
0

CEMEX MIERZY WYSOKO

0

Wyzwań na rynku budowlanym nie brakuje, ale Cemex wytrwale realizuje założenia swojej strategii zrównoważonego rozwoju. O prowadzeniu biznesu w niełatwych czasach, sukcesach i ambicjach na więcej w rozmowie z Marią Gil-Sobczyk opowiada MICHAŁ GRYS, Dyrektor Pionu Materiały, Członek Zarządu Cemex Polska.

Maria Gil-Sobczyk: Cemex już od kilku lat wypełnia założenia globalnej strategii „Future in Action”. Co już udało się Wam osiągnąć, a co jest wciąż przed Wami?

Michał Grys: Muszę przyznać, że nie brakuje nam osiągnięć na tym polu. W ciągu ostatnich dwóch lat zredukowaliśmy o 9 proc. emisję CO2, ograniczając ją o 30 proc. w porównaniu z poziomem bazowym z 1990 roku. Trzy lata temu wprowadziliśmy na rynek niskoemisyjne betony Vertua®, które obecnie stanowią ponad 30 proc. sprzedaży betonu. W ubiegłym roku, pełnym wyzwań, dokonaliśmy też obniżenia współczynnika klinkieru. Mówimy w tym przypadku o rekordowo niskim wskaźniku dla zakładów zajmujących się produkcją betonu. Natomiast do 2050 roku, w kontekście naszej działalności biznesowej, chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną. Aby zrealizować ten główny długoterminowy cel, stawiamy sobie szereg bardzo konkretnych celów pośrednich. Do 2030 roku zamierzamy o 47 proc. zredukować emisję CO2 na tonę produktu cementowego globalnie, a w Europie – o 55 proc. względem 1990 roku. W tym samym okresie zamierzamy obniżyć ślad węglowy betonu o 41 proc. oraz zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 65 proc. w skali globalnej.

M.G.-S.: Wasz cel jest zatem bardziej ambitny od założeń Unii Europejskiej, która do 2030 roku zamierza zwiększyć zużycie energii ze źródeł odnawialnych do 42,5 proc. Cemex zawsze mierzy wyżej?

M.G.: W obliczu wielu wyzwań ekonomicznych i wymogów ekologicznych efektywność energetyczna jest dla nas priorytetem, który doskonale wpisuje się w globalną strategię „Future in Action”. Jednym z naszych największych osiągnięć w 2022 roku było zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych. W skali kraju znaczna część energii elektrycznej wykorzystywanej w naszych kopalniach kruszyw, wytwórniach betonu i cementowniach pochodzi właśnie ze źródeł odnawialnych. Nieustannie inwestujemy w sektor OZE i wprowadzamy różne rozwiązania do naszych zakładów. Na terenie wytwórni betonu Cemex Polska w Pruszkowie powstała już farma fotowoltaiczna, która szacunkowo przyczynia się do spadku emisji dwutlenku węgla o ponad 34 tony rocznie. W planach mamy kolejne tego typu instalacje. Chcemy je umieszczać zarówno w wytwórniach betonu towarowego, w kopalniach kruszyw, jak i w zakładach cementowych. Myślimy też o stosowaniu pomp ciepła oraz instalacji solarnych do podgrzewania wody, tak aby maksymalnie wykorzystywać do naszych potrzeb naturalne źródła energii. Nie zapominamy o kolejnym dużym wyzwaniu dla środowiska naturalnego, jakim są malejące zasoby wodne. Instalujemy w naszych zakładach stacje uzdatniania wody deszczowej, żeby w jak największym stopniu wykorzystywać ją ponownie do produkcji. Posiadamy też w swoim portfelu produkty z grupy PERVIA, które w pozytywny sposób oddziałują na rzecz retencji wody. Jednocześnie pamiętamy o tym, że w walce o dobro klimatu nie można ograniczać się tylko do dobrych praktyk w obrębie własnego biznesu. Dlatego dbamy o budowanie świadomości konsumenckiej poprzez organizację cyklicznych konferencji o tematyce zrównoważonego rozwoju. Cemex globalnie jest członkiem i założycielem First Movers Coalition, inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego mającej na celu stworzenie popytu rynkowego na rozwiązania zeroemisyjne.

M.G.-S.: Zeroemisyjność pojawia się w deklaracjach wielu przedsiębiorstw i instytucji. Mówimy o tym w kontekście mody czy obowiązku?

M.G.: Podejmowanie działań w ramach zielonej transformacji jest w obecnych realiach koniecznością. Zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i w poszczególnych państwach przyjmowane są nowe dyrektywy i regulacje, pojawiają się też różne inicjatywy w zakresie wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Każde przedsiębiorstwo, które chce nadążyć za rynkiem, musi być świadome postępującej konkurencyjności biznesu w aspekcie klimatycznym. W Cemex stawiamy na rozwiązania niskoemisyjne, oferując naszym klientom beton oraz cement i domieszki z linii Vertua®, o obniżonej emisji CO2. Ślad węglowy naszych produktów potwierdzony jest przez niezależną akredytowaną jednostkę (Instytut Techniki Budowlanej) w deklaracjach środowiskowych III typu, tzw. EPD. Z perspektywy klientów zastosowanie tych produktów nie tylko umożliwia im osiągnięcie własnych celów klimatycznych, ale również znacząco przyczynia się do uzyskania dodatkowej punktacji w budynkach objętych certyfikacją wielokryterialną typu LEED i BREEAM. Poza poszerzaniem oferty niskoemisyjnych produktów poszukujemy również ekologicznych rozwiązań transportowych. W ubiegłym roku wprowadziliśmy pierwszą na świecie w pełni elektryczną i zeroemisyjną betoniarkę. Co więcej, Cemex Polska od 2022 roku z powodzeniem eksploatuje samochody osobowe z napędem hybrydowym. Docelowo całą flotę samochodów Cemex chcemy wymienić na modele niskoemisyjne – zarówno hybrydowe, jak i elektryczne.

M.G.-S.: Jednym z filarów „Future in Action” jest też wdrożenie w działalności Cemex modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W jaki sposób przebiega realizacja tego założenia?

M.G.: Jesteśmy świadomi, że odpady budowlane i rozbiórkowe stanowią nawet 30 proc. wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie UE. Dlatego podejmujemy intensywne działania w zakresie zagospodarowania produktów ubocznych oraz materiałów do recyklingu. W tym celu uruchomiliśmy naszą nową markę – Regenera, pod którą oferujemy produkty i usługi w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. To dla nas kluczowa kwestia, ponieważ dzięki temu chcemy nie tylko chronić zasoby naturalne i ograniczać emisję CO2, ale również zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska i – co ważne – wprowadzać je ponownie do obiegu do dalszego wykorzystania w budownictwie.

M.G.-S.: Wróćmy teraz na polski rynek budowlany. Jakie możliwości rozwoju dostrzega Cemex w zakresie krajowych inwestycji infrastrukturalnych?

M.G.: Segment infrastruktury stanowi istotną część, około 30–40 proc. produkcji budowlano-montażowej w Polsce i nieustannie mamy do czynienia ze znacznym potencjałem jego rozwoju. Mowa tu o kontynuacji inwestycji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, o projektach rozbudowy portów, terminali masowych, gazowych czy paliwowych oraz energetyce. Zwłaszcza te ostatnie są i będą ważne nie tylko dla spółek skarbu państwa i podmiotów państwowych, ale również dla banków i firm, m.in. przez wzgląd na realizację strategii ESG. Tu potencjał jest naprawdę spory – budowa nowych źródeł energii, infrastruktury w zakresie transportu i przetwórstwa paliw, a także magazynowania energii, stawiania sieci dystrybucyjnych prądu, gazu, a w dalszej kolejności również wodoru. Poza tym, choć dużo możliwości leży nadal po stronie inwestycji z segmentu budownictwa logistycznego, magazynowego i mieszkaniowego, to ostatnimi czasy mamy do czynienia ze spadkiem koniunktury, głównie w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

M.G.-S.: Jesteśmy już praktycznie na półmetku 2023 roku. Pierwsze półrocze dla branży budowlanej nie było łatwe. Czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach?

M.G.: Już od dłuższego czasu – tak jak większość przedsiębiorstw – zmagamy się z wysoką inflacją, skutkami wojny w Ukrainie i postpandemicznymi konsekwencjami. W przypadku branży budowlanej mówimy o niższej aktywności gospodarczej utrzymującej się od drugiej połowy 2022 roku, a co za tym idzie – korekcie rynku i mniejszej liczbie nowych projektów budowlanych, nadal rosnących kosztach prowadzenia biznesu czy brakach kadrowych. Z jednej strony rosną ceny surowców i usług, z drugiej – wywierana jest silna presja płacowa. Oczywiście są to czynniki stanowiące realne zagrożenie dla rentowności firm. Natomiast my zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli chcemy prowadzić skuteczny biznes, musimy dbać o jego rentowność pomimo pewnego, czasowego spowolnienia na rynku budowlanym i wiążącego się z nim spadku ilości sprzedawanych produktów. W ciągu najbliższych miesięcy spodziewamy się powolnej poprawy koniunktury. W wyniku stopniowej poprawy zdolności kredytowej Polaków istnieje spora szansa na ożywienie w segmencie mieszkaniowym. W segmencie infrastruktury wydaje się, że jego wysoka aktywność będzie nadal trwać. Co więcej, w kolejnych miesiącach 2023 roku prognozowany jest spadek inflacji, a to powinno mieć pozytywne przełożenie na nastroje konsumenckie.

M.G.-S.: Jaki plan działania ma wobec tego Cemex?

M.G.: Planujemy nie zwalniać tempa w podejmowaniu kolejnych wyzwań. A są nimi: realizacja strategii „Future in Action”, dalsze poszukiwanie i pozyskiwanie nowych lokalizacji pod wydobycie kruszyw, modernizacja naszych zakładów produkcyjnych, większe wykorzystanie energii odnawialnej, wprowadzanie do oferty handlowej materiałów z recyklingu, inwestowanie w technologie wychwytywania, składowania i wykorzystania CO2 (CCS/CCU). Wreszcie, co równie ważne, rzetelna dbałość zarówno o dobrą obsługę klienta, jak i o naszych pracowników, którym staramy się tworzyć bezpieczne i przyjazne miejsca pracy – to są priorytety, które oczywiście niosą za sobą wysokie koszty, ale których efekty są zdecydowanie bezcenne.