Home KONKURSY KDMA II NAGRODA I 5000 ZŁ – X EDYCJA KDMA
II NAGRODA I 5000 ZŁ – X EDYCJA KDMA
0

II NAGRODA I 5000 ZŁ – X EDYCJA KDMA

0

Familok XXI w. – rewitalizacja zabytkowego osiedla Werdon w Rudzie Śląskiej

Autor:
Karol Pieter

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Mentor:
dr inż. arch. Jan Kubec

O projekcie:

Projekt przedstawia koncepcję rewitalizacji osiedla patronackiego „Werdon” w Rudzie Śląskiej. Głównym założeniem jest stworzenie modelowego przykładu rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej z jednoczesnym umocnieniem więzi społecznych. Propozycją na wykreowanie nowych przestrzeni jest przywrócenie prymatu stref wspólnych. Sceną, na której mogliśmy obserwować codzienność mieszkańców kolonii robotniczych był plac  dziedzinic, na którym mieszkańcy wspólnie spędzali czas, organizowali festyny czy hodowali zwierzęta i warzywa. Projekt zakłada podzielenie placu na 2 części: strefę publiczną – oraz strefę prywatną, stanowiącą wydzielone przestrzenie z możliwością najmu. W projektowanym zagospodarowaniu plac zostanie rozszerzony również na inne kondygnacje, w postaci galerii. Wszystkie wydarzenia nie istniałyby bez pawilonów (śl. sztandów). To one pozwalają w łatwy i szybki sposób na zmianę funkcji. W koncepcji zostało przewidziane użycie drewnianych, modułowych pawilonów. Projekt uwzględnia powiększenie mieszkań wewnątrz poprzez połączenie poszczególnych pomieszczeń. Klatka schodowa zostanie rozszerzona o windę oraz strefę wspólną, gdzie mieszkańcy będą mogli przebywać ze sobą. Zapewniona zostanie różnorodność mieszkań, aby dopasować je dla każdego użytkownika. Część rozbudowywana będzie się składać z lekkiej, drewnianej modułowej konstrukcji pozwalającej na szybką i czystą budowę. Na potrzeby pracy dyplomowej powstał również film pt. „Werdon” dostępny w serwisie YouTube.

Co było największym wyzwaniem architektonicznym?

Wyzwaniem w projekcie było stworzenie modelowego przykładu rewitalizacji zabytkowego osiedla patronackiego – przywrócenie do świetności kwartału zabudowy wielorodzinnej typowej dla Górnego Śląska – Familoków. Uwzględniając współczesne potrzeby człowieka i łącząc je z historycznym dziedzictwem, można wytworzyć strukturę, której efekt końcowy będzie nosił nazwę „Familoku XXI w.”

O autorze:

Karol Pieter

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, właściciel pracowni WERDON.studio. Od sześciu lat pracuje jako architekt. Rudzianin, silnie związany z tym miastem lokalny działacz na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Członek Komitetu Rewitalizacji Rudy Śląskiej. Pasjonat nowych technologii w architekturze, wirtualnej rzeczywistości, zagadnień rewitalizacji urbanistycznej oraz architektury jako narzędzia poprawy jakości życia i przestrzeni. W wolnej chwili miłośnik motoryzacji, fotografii, narciarstwa oraz gry na pianinie.

open