1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. I. WYRÓŻNIENIE I 1000 ZŁ – X EDYCJA KDMA
I. WYRÓŻNIENIE I 1000 ZŁ – X EDYCJA KDMA
0

I. WYRÓŻNIENIE I 1000 ZŁ – X EDYCJA KDMA

0

Projekt Domu Dziecka w Senegalu

Autor:
Michał Pietrusiewicz

Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

O projekcie:

Proces rozwoju, zwłaszcza wśród dzieci, opiera się̨ na zapewnieniu właściwych wartości, które pomogą̨ je kształtować́ – bezpieczeństwa, poczucia wspólnoty, dostępu do edukacji i świadomości wzajemnej pomocy. Projektowany Dom Dziecka ma stanowić́ nowy punkt na mapie Doliny Tanaff, łączący miejscowości z okolicznych wiosek, poszerzający świadomość́ grupy w zakresie właściwej edukacji  I programów rozwojowych zwalczających niedożywienie i problemy zdrowotne dzieci i ich opiekunów.

Budynek powstał na planie koła, symbolizującego wieź́, wspólnotę̨, a także jako element tworzący harmonię, harmonię przestrzenną, harmonię z naturą, a także miedzy nami – ludźmi. Centralny plan koncentruje się̨ na wewnętrznym dziedzińcu, głównej przestrzeni, która prowokuje wydarzenia  i interakcje. Otwarty plan łączący ze sobą̨ poszczególne strefy można łatwo dostosować́ do istniejących potrzeb I wydarzeń́. Dwie szerokie strefy wejściowe i otwory wynikające z przesunięcia śścian zewnętrznych łączą wnętrze i zewnętrze przestrzeni, otwierając widok na naturę̨. Budynek wtapia się w otaczający krajobraz stajać się jego częścią. Rola światła stanowi ważny aspekt w projekcie. Rozproszone promienie słoneczne docierające do centrum dają̨ azyl i w zależności od kąta ich padania tworzą ruchomy, haptyczny character przestrzeni. Zmieniający się charakter bryły budynku, wynikający z rozdzielenia ścian zewnętrznym, sprawia, że staje się on lekki, a gra światła i cieni staje się czymś niezbędnym do jego dalszej eksploracji. Kształt dachu, ma przywodzić́ na myśl rozprzestrzeniają̨ce się promienie słoneczne lub kwiat rośliny, którego rytmicznie wibrująca linia może przypominać́ unoszącą się na wietrze wstęgę̨. Przestrzeń́ ma stać się wzorem do obserwacji, zabawy oraz poszerzania świadomości wśród dzieci i mieszkańców wioski.

Co było największym wyzwaniem architektonicznym?

Nadesłana praca w swojej tematyce nie tylko stara się odpowiedzieć na przedstawiony problem projektowy, ale również na aspekt społeczny i ekologiczny danego miejsca, szukając w nim rozwiązań funkcjonalnych i przyjemnych dla jego użytkowników, w grupie dzieci w wieku dorastającym, zmagających się z problemami z niedożywieniem i dostępem do edukacji

O autorze:

Michał Pietrusiewicz

Student trzeciego roku Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podczas studiów odbywał półtoraroczną praktykę zawodową w szwajcarskim biurze projektowanym przy realizacjach wykonawczych i konkursach architektonicznych. Rola człowieka i budowania jego doświadczeń w kontekście socjologicznym oraz wartości sztuk wizualnych jest jego głównym kierunkiem poszukiwań w architekturze i projektowaniu przestrzennym. Wyróżniony honorowo nagrodą Kengo Kumy w konkursie Kaira Looro w 2022r. Zawodowo zajmuje się grafiką cyfrową w kontekście architektury i krajobrazu. Prywatnie interesuje się muzyką, sztuką oraz prozą F. Herberta.