1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. FINALISTA – VI EDYCJA KDMI
FINALISTA – VI EDYCJA KDMI
0

FINALISTA – VI EDYCJA KDMI

0

Planowanie i realizacja rozbiórki wybranego obiektu budowlanego

Autor:
Paweł Kasiński

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Mentorka:
dr inż. Aleksandra Radziejowska

O projekcie

Celem pracy jest zaplanowanie procesu rozbiórki wiaduktu drogowego, znajdującego się w ciągu al. Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie (km 477+853,30 – wiadukt drogowy nad aleją Pokoju). Przebiegał on nad jezdnią, a także nad niedawno wyremontowanym torowiskiem tramwajowym. W pracy założono wykorzystanie elementów BIM (m. in. Do stworzenia wizualizacji oraz animacji przedstawiającej przebieg prac, wykonania przedmiarów, a także do oszacowania masy poszczególnych elementów i ilości odpadów powstałych podczas prowadzenia robót).

Wiadukt przed rozbiórką składał się z trzynastu przęseł. Ich konstrukcję nośną stanowiły strunobetonowe belki typu PŁOŃSK, zespolone z żelbetową płytą pomostu. Największe wyzwanie stanowiło zaplanowanie rozbiórki przęsła znajdującego się nad drogą oraz linią tramwajową. Nie można było bowiem dopuścić do uszkodzenia zarówno jezdni, torowiska, jak i trakcji tramwajowej. W pracy rozważano więc dwa warianty rozbiórki przęsła. Pierwszy zakładał brak możliwości demontażu trakcji tramwajowej na czas prowadzonych robót. W drugim wariancie trakcja została zdemontowana przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Podczas doboru technologii należało także uwzględnić uwarunkowania związane z ruchem drogowym w sąsiedztwie obiektu, na przykład możliwymi terminami wyłączenia z użytkowania jezdni biegnącej pod wiaduktem. Oba proponowane rozwiązania przeanalizowano także pod względem ekonomicznym. Przedstawiono również propozycję optymalizacji harmonogramu prac.

Co było największym wyzwaniem inżynierskim?

Największe wyzwanie podczas planowania robót rozbiórkowych stanowią: brak powtarzalności podczas realizacji kolejnych inwestycji, niewielka ilość publikacji branżowych poruszająca wspomnianą tematykę oraz niekompletna dokumentacja wyburzanych obiektów. W analizowanym w pracy przypadku konieczne było zaplanowanie rozbiórki wiaduktu drogowego znajdującego się nad czynną jezdnią (która mogła zostać wyłączona z użytkowania jedynie czasowo) oraz nad niedawno wyremontowanym torowiskiem tramwajowym. Największe wyzwanie stanowił więc dobór optymalnej technologii przeprowadzenia prac wyburzeniowych przęsła znajdującego się nad wymienionymi obiektami.

O autorze:

Paweł Kasiński

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Aktualnie inżynier budowy, pracujący przy realizacjach związanych z obiektami kubaturowymi. Posiada także doświadczenie w zakresie przygotowania oraz prowadzenia robót rozbiórkowych. Wśród swoich zainteresowań wymienia technologie robót rozbiórkowych oraz zastosowanie transportu ponadnormatywnego w budownictwie.