1. Home
  2. WSPIERAMY
  3. NABÓR WNIOSKÓW DO „ZIELONEGO” KONKURSU CEMEX DLA STUDENTÓW ZAKOŃCZONY
NABÓR WNIOSKÓW DO „ZIELONEGO” KONKURSU CEMEX DLA STUDENTÓW ZAKOŃCZONY
0

NABÓR WNIOSKÓW DO „ZIELONEGO” KONKURSU CEMEX DLA STUDENTÓW ZAKOŃCZONY

0

29 prac dyplomowych i podyplomowych wpłynęło na konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex”. Organizatorzy tegorocznej, drugiej edycji wydarzenia, poszukują innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych, które mogą mieć przyczynek do osiągnięcia celów klimatycznych wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Konkurs wpisuje się w realizację globalnej strategii „Future in Action”, zmierzającej do redukcji emisji CO2 w zakładach Cemex.

 „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” to inicjatywa skierowana do środowiska akademickiego. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci, których prace dyplomowe lub podyplomowe dotyczą obszarów:

  • gospodarka o obiegu zamkniętym,
  • działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
  • ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych
  • optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

W tym roku do konkursu zgłoszono w sumie 29 prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

W pierwszym etapie konkursu zgłoszone prace są oceniane przez członków Jury, złożonego z ekspertów Cemex Polska. Jury zapoznaje się ze streszczeniami, biorąc pod uwagę innowacyjność i oryginalność tematów oraz poprawność merytoryczną i zgodność prac z tematyką konkursu.

Do etapu drugiego zakwalifikują się autorzy 10 najwyżej ocenionych zgłoszeń. W finale ocenie będzie podlegać praca dyplomowa finalisty oraz prezentacja wygłoszona przed Kapitułą konkursu. Dla Cemex ważnym aspektem jest oryginalność w zakresie problematyki i/lub rozwiązań technicznych, a także możliwość aplikacji opisanych rozwiązań w sektorze budowlanym.

Zwycięzców poznamy w czerwcu tego roku.

– Rozwiązania, które powstają z myślą o ekologii, to przyszłość branży budowlanej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że tak wielu studentów interesuje się wspomnianą tematyką i poświęca jej swoje prace. Nasz konkurs to doskonała okazja do tego, by „zielone” innowacje proponowane przez młodych naukowców zostały dostrzeżone i odpowiednio wypromowane, z korzyścią dla klimatu, polskiej nauki oraz rodzimego przemysłu– mówi Piotr Górak, Menadżer Działu Doradztwa Technicznego w Cemex Polska, przewodniczący Jury konkursu.

Druga edycja konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” wystartowała we wrześniu 2022 r. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury i Kapitułę, w skład których wchodzą eksperci Cemex Polska oraz przedstawiciele świata nauki reprezentujący wiodące uczelnie techniczne. Zaproszenie Cemex do

Kapituły konkursu przyjęli: Prof. dr hab. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. Lech Lichołai, Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii
Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, Prof. PK, dr hab. inż. Jacek Domski, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Pracom Jury przewodniczy Piotr Górak, Menadżer Działu Doradztwa Technicznego w Cemex Polska, a Przewodniczącym Kapituły jest Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w Cemex Polska.

Autorzy najlepszych prac mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Laureaci miejsc I-III otrzymają (odpowiednio): 7 tys. zł, 5 tys. zł i 3 tys. zł. Dodatkowo, zwycięzca konkursu może liczyć na wsparcie promocyjne w branżowej prasie, a promotorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody odpowiednio w wysokości 3,5 tys. zł, 2,5 tys. zł i 1,5 tys. zł.

Cemex: Strategia „Future in Action”

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” wpisuje się w strategię firmy pt. „Future in Action”, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. W ramach wspomnianej strategii Cemex zamierza zredukować do 2030 roku emisję CO2 w swoich europejskich zakładach o co najmniej 55%.