1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. RYNEK WYMIAN TO SZANSA DLA CAŁEJ BRANŻY
RYNEK WYMIAN TO SZANSA DLA CAŁEJ BRANŻY
0

RYNEK WYMIAN TO SZANSA DLA CAŁEJ BRANŻY

0

W 2023 roku głównym motorem popytu na okna i drzwi będzie rynek remontów i wymian. To ogromna szansa dla całej branży, w tym także dla okien dachowych.

Jacek Siwiński, Prezes Velux Polska

Mijający rok zapamiętamy jako nieprzewidywalny w związku z wyjątkowo trudnym otoczeniem gospodarczym i dużą niepewnością makroekonomiczną. Po bardzo dobrym pierwszym półroczu 2022 r. w okresie Lipca i sierpnia zaobserwowaliśmy nagły spadek sprzedaży. Na rynku pojawiło się w tym okresie wiele niewiadomych: kryzys energetyczny, galopująca inflacja, ograniczona dostępność kredytów, wzrost kosztów surowców, a następnie spadek popytu krajowego i eksportu. To pokazuje, że planowanie wymaga dzisiaj tworzenia wielu scenariuszy. Ponadto poprzednie okresy były wyjątkowo pomyślne, przez co nie są dobrym punktem odniesienia. Ważna jest zdolność adaptacji i szybkiej reakcji na zmieniające się otoczenie biznesowe, zwłaszcza w firmie produkcyjnej, która musi planować swoje zasoby, dostawy i zatrudnienie, co stanowi bardzo duże wyzwanie. Trzeba działać elastycznie i podejmować decyzje w tzw. trybie zwinnym, tak aby plany można było szybko zmieniać. Oczekujemy, że nasz obrót w 2022 r. wzrośnie, ale jest to związane z wyższymi cenami i bogatszym miksem produktów, a nie z rosnącym wolumenem, przynajmniej w niektórych kategoriach asortymentowych. Na rynkach eksportowych, na które kierujemy około 90 proc. naszej produkcji okien w Polsce, trend jest podobny.

W 2022 r. inwestowaliśmy głównie w działania związane z implementacją naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030. W tym obszarze ogłosiliśmy nowe partnerstwa – z dostawcami niskoemisyj- nego aluminium, firmami Hydro i Novelis, dzięki czemu emisja CO2 na kilogram aluminium użytego do produkcji aluminiowych elementów okien dachowych, do płaskiego dachu, rolet i oblachowania okien VELUX zostanie znacznie ograniczona. Jesteśmy też coraz bliżej uzyskania celu 100 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Umowa z firmą BayWa r.e., jednym z największych międzynarodowych dostawców instalacji fotowoltaicznych i lokalnych rozwiązań energetycznych, zakłada budowę dwóch farm solarnych w Hiszpanii. Będą one generować 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada naszemu całemu europejskiemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Wyeliminowaliśmy również plastik z opakowań okien dachowych, co oznacza oszczędność 900 ton plastiku rocznie i ułatwia klientom utylizację odpadów opakowaniowych. W 2023 r. będziemy umacniać partnerstwa, by kontynuować realizację strategii oraz naszych ambitnych celów – stania się firmą całkowicie neutralną pod względem emisji CO2 (zakres 1 i 2) oraz zmniejszenia o 50 proc. emisji CO2 w całym łańcuchu wartości (zakres 3) do 2030 r. Jako że ponad 94 proc. śladu węglowego Grupy VELUX pochodzi z materiałów stosowanych w jej produktach, umowy partnerskie w ramach łańcucha wartości mają kluczowe znaczenie dla realizacji tych zobowiązań.

W 2023 r. będziemy umacniać partnerstwa, by stać się firmą całkowicie neutralną pod względem emisji CO2.

Ważnym obszarem są także inwestycje w rozwój zakładów produkcyjnych Grupy VELUX i spółek siostrzanych oraz dostosowanie ich do założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030. Warto wspomnieć m.in. o inwestycjach w robotyzację i digitalizację fabryk, co ma usprawnić produkcję i poprawić ergonomię pracy. Przyczyniają się one także do zwiększania konkurencyjności firmy w wymiarze lokalnym oraz światowym. Oceniam, że w 2023 r. głównym motorem popytu na okna i drzwi będzie rynek remontów i wymian. Moim zdaniem jest to ogromna szansa dla całej branży, w tym także dla okien dachowych. Tych, które były montowane w latach 90., nie uznalibyśmy dzisiaj za energooszczędne, gdyż standardy są obecnie dużo wyższe. Wbrew pozorom kryzys energetyczny i wyższe koszty energii spowodują przyspieszenie decyzji o termomodernizacji domu i np. wymianie okien na bardziej energooszczędne. Podejmujemy działania wspierające klientów w tym procesie, doświadczają oni bowiem wielu barier z nim związanych. Naszą rolą jest przeprowadzenie ich gładko przez ten proces, wytłumaczenie, jak pozyskać dotacje, doradzić rozwiązania. Nasz zespół obsługi klienta prowadzi profesjonalne doradztwo, mamy także program RenoVator, zapewniający kompleksową obsługę w zakresie wymiany okien dachowych. Korzysta z niego coraz więcej osób. Szacuję, że do 2025 r. na polskich dachach będzie ok. 3 mln okien dachowych liczących powyżej 20 lat. Potencjał jest zatem ogromny.