1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. ROZWIJAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNIE
ROZWIJAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNIE
0

ROZWIJAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNIE

0

Pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji w kraju i na świecie – w 2022 roku z sukcesem zrealizowaliśmy strategiczne cele H+H Polska. Od początku działalności w Polsce obroty spółki zwiększyliśmy siedmiokrotnie, a nakłady inwestycyjne – na ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy, modernizację linii produkcyjnych – sięgają co roku wielu milionów złotych.

Piotr Dauksza, Prezes Zarządu H+H Polska

Spektakularnym osiągnięciem 2022 roku było uruchomienie we wrześniu nowego zakładu H+H produkującego elementy wapienno-piaskowe w Redzie. Reda CSU jest 14. zakładem produkcyjnym H+H w Polsce, 32. w Grupie H+H w Europie, pierwszym projektem typu greenfield i drugą fabryką w Trójmieście. Produkcja wyrobów silikatowych i z autoklawizowanego betonu komórkowego w jednej lokalizacji to strategiczny krok w rozwoju przemysłu materiałów budowlanych w Polsce. Takie działanie nie tylko znacząco wzmacnia pozycję H+H na Pomorzu, ale przede wszystkim przekłada się na atrakcyjność oferty dla naszych klientów. Nowo powstały zakład produkcji elementów silikatowych pozwala na szybką i sprawną realizację zamówień, przy jednoczesnym skróceniu czasu dostawy. Dzięki temu możliwe jest sprawne realizowanie projektów budowlanych w każdym segmencie rynku – od projektu domu indywidualnego po duże projekty mieszkaniowe, handlowe lub przemysłowe.

Od 2020 roku systematycznie inwestujemy znaczące kwoty w zmniejszenie uciążliwości naszych zakładów produkcyjnych dla środowiska naturalnego oraz otoczenia, w którym się znajdują.

Głównym wyzwaniem roku 2022, 2023 i Lat kolejnych są dynamiczne i nieprzewidywalne wzrosty cen energii (elektrycznej, gazu i węgla) oraz surowców strategicznych (cement, wapno). Zatem jest i będzie to czas wzmożonych inwestycji w ograniczenie kosztów energetycznych i zużycia surowców w procesach produkcji, m.in. Kluczach oraz Lidzbarku. Automatyzacja obejmuje m.in. dozowanie surowców oraz kontrolę procesów: hartowania (autoklawizacji), paletyzowania i pakowania.

W trosce o środowisko ograniczamy wszelkie emisje (CO2, pyły, odpady, hałas), redukując przede wszystkim zużycie energii bądź zamieniając je na inne „zielone nośniki” (OZE), stosując najnowszej generacji filtry i odpylanie w procesie produkcji, poddając odpad recyrkulacji procesowej. Koncentrujemy się na stałym zwiększaniu produktywności procesów oraz minimalizowaniu zużycia wody poprzez zastosowanie ekonomizerów, rekuperatorów oraz wymianę urządzeń na innowacyjne modele najnowszej generacji. Stale wdrażamy modernizacje i przebudowy, których celem jest automatyzacja procesów produkcji w zakładach produkujących beton komórkowy i silikaty w całej Polsce, m.in. w Redzie, Żelisławicach, Puławach, Krukach.

Największym kapitałem H+H są Ludzie, dlatego od początku istnienia firmy w Polsce priorytetowa jest dla nas sprawa bezpieczeństwa pracowników. Nieustannie implementujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to m.in. urządzenia elektroniczne ograniczające dostęp do obszaru pracy maszyn oraz system zdalnego otwierania dennic autoklawów. Tegoroczne inwestycje z obszaru zrównoważonego rozwoju (ESG) i BHP objęły wszystkie 14 zakładów produkcyjnych H+H w Polsce.

Wierzę, że przyszłość należy do firm, które działają rozważnie, konsekwentnie realizując solidnie opracowaną strategię. W następny rok wkraczamy z kolejnymi planami, które zamierzamy z sukcesem wdrażać w praktyce.