1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

DR HAB. INŻ. DANUTA BRYJA, PROF. PWR – Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej od wielu lat dba o jakość i poziom kształcenia, dostosowuje programy kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, zapewnia szeroką ofertę specjalnościową, dostarcza wykwalifikowanych kadr dla wielu przedsiębiorstw działających na krajowym i zagranicznym rynku budowlanym. Potwierdzeniem wysokiej jakości tych działań jest ocena wyróżniająca kierunku studiów budownictwo po ostatniej kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2016 roku, a także certyfikat akredytacyjny KAUT oraz ENAEE na lata od 2018/2019 do 2022/2023. Od 2015 roku Wydział konsekwentnie utrzymuje prymat w krajowym rankingu organizowanym przez portal edukacyjny Perspektywy, zajmując w kolejnych ośmiu edycjach pierwszą lokatę w grupie kierunków budownictwo. Także nowy kierunek studiów międzynarodowych o nazwie advanced solid mechanics został już doceniony w kraju. Kierunek ten, działający na Wydziale od 2021 roku w ramach grantu Komisji Europejskiej STRAINS, otrzymał nadzwyczajny certyfikat „Lider jakości kształcenia” w 7. edycji ogólnopolskiego konkursu i programu akredytacji kierunków studiów „Studia z Przyszłością”. Wyróżnienie w rankingu BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022 jest dla Wydziału kolejnym powodem do satysfakcji. Ma ono wartość szczególną, potwierdza bowiem, że działania prowadzone w obszarze edukacji przekładają się pozytywnie na aktywność studentów. Studenci Wydziału biorą udział i uzyskują nagrody lub wyróżnienia w różnych konkursach krajowych, w tym organizowanych przez miesięcznik „Builder”, takich jak konkurs dla młodych inżynierów „Wyzwanie Młodego Inżyniera” czy konkurs architektoniczno-inżynierski „Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej”. Misją Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego jest stałe doskonalenie jakości i podnoszenie poziomu kształcenia poprzez wdrażanie idei teaching by research, czyli ścisłe powiązanie działalności dydaktycznej z badaniami naukowymi oraz działalnością badawczo-rozwojową na rzecz zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, jak również rozwoju społecznego kraju.

WYNIKI RANKINGU