1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

DR HAB. INŻ. ANNA GŁOWACKA, PROF. ZUT – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ma szeroką ofertę kształcenia skierowaną dla wszystkich, którzy chcą poznać tajniki zawodu inżyniera budownictwa i inżynierii środowiska. Kierunki, które cieszą się zainteresowaniem, to budownictwo czy inżynier europejski, ale prowadzimy również studia na kierunkach inżynieria środowiska – instalacje budowlane czy civil egineering. Nasi studenci wykazują się aktywnością na wielu polach, z sukcesem biorą m.in. udział w różnych konkursach. Wygrali np. dwa konkursy podczas tegorocznej edycji POWER TOWER (zorganizowanego przez Zakład Konstrukcji Metalowych oraz Inżynierskie Koło Studenckie z Politechniki Koszalińskiej), aktywnie uczestniczyli również w I edycji Konkursu „Dwa oblicza, jedna przyszłość” zorganizowanego przez redakcję miesięcznika „Builder” i przez Stowarzyszenie Producentów Betonu. Inne ważne osiągnięcia to przyznanie Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii (edycja 2021 r.) naszej studentce inż. Weronice Gajdeckiej w kategorii prace inżynierskie za pracę pt. Projekt elementów konstrukcji budynku wysokościowego z zastosowaniem betonu zbrojnego i fibrobetonu na podstawie norm PN-EN 1992-1-1 I ACI 544.6R-15 (promotor dr inż. Adam Zieliński) oraz w kategorii rozprawy doktorskie dr. inż. Jarosławowi Strzałkowskiemu, za rozprawę pt. „Modyfikacja kompozytów betonowych pod względem izolacyjności i akumulacyjności cieplnej oraz wytrzymałości” (promotor prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska). Pracownicy naszego wydziału biorą również udział w konkursach nie tylko jako opiekunowie kół studenckich, które aktywnie u nas działają, ale też jako jurorzy, np. w ogólnopolskim konkursie pt. Modernizacja Roku i budowa XXI w. mamy swojego reprezentanta, dr. inż. arch. Norberta Olczyka. Oczywiście praca nauczyciela akademickiego wiąże się z ustawicznym rozwojem, który wspomagany może być różnymi projektami naukowymi pozyskiwanymi od różnych instytucji.

WYNIKI RANGKINGU