1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

PROF. DR HAB. INŻ. JACEK PIELECHA – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu powstał 1 stycznia 2020 r. w wyniku połączenia części Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Transportu. Kształci się na nim około 3500 studentów, z czego 46% studiuje na kierunku budownictwo. Wsparciem dla studentów jest obszerna baza laboratoryjna. Na Wydziale funkcjonują studenckie koła naukowe, których działalność koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z inżynierią budowlaną, drogową, mechaniczną oraz transportową. Dzięki nim studenci rozwijają swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. Prowadzone na Wydziale projekty oraz badania przekładają się na rzeczywistą współpracę na rzecz lokalnych społeczności. Na podkreślenie zasługuje m.in. udział w akcji unieszkodliwienia bomby z II wojny światowej – Tallboy w Świnoujściu, w próbach technicznych obciążenia mostu Lecha w Poznaniu czy próbach obciążeniowych estakady katowickiej (także w Poznaniu). Ponadto pracownicy opracowali Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego oraz założenia strefy spokojnego ruchu dla dzielnic Łazarz i Wilda w Poznaniu. Pracownicy Wydziału są także autorami wielu zgłoszeń patentowych w dziedzinie nowoczesnych materiałów budowlanych czy rozwiązań konstrukcyjnych. W latach 2018–2020 dokonali 37 zgłoszeń patentowych, z czego na 8 została udzielona ochrona patentowa lub prawo wyłączne. Pracownicy biorą także czynny udział w pracach badawczo rozwojowych oraz przygotowują stanowiska badawcze lub laboratoryjne. W latach 2017–2020 wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku budownictwo przygotowali ponad 200 opinii technicznych i opracowań naukowych. Jako Wydział jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, dostosowujemy programy studiów do potrzeb rynku oraz bierzemy udział w projektach badawczych służących rozwojowi innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki.

WYNIKI RANGKINGU