Home RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
0

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I GEODEZJI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

PROF. DR HAB. INŻ. ROBERT SIDEŁKO – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej.

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej prowadzi kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, na czterech kierunkach dających kwalifikacje do ubiegania się o uprawnienia budowlane oraz dwóch kierunkach geodezyjnych. Pierwszą grupę kierunków stanowią: budownictwo (I i II st.), inżynieria środowiska (II st.), sieci i instalacje budowlane (I st.), ochrona klimatu (I st.). W drugiej grupie są geodezja i kartografia (I i II st.) oraz geoinformatyka (II st.). Dyscypliną naukową wiodącą na Wydzial jest inżynieria lądowa i transport. W roku akademickim 2022/2023 na Wydziale studiować będzie ponad 400 studentów, których kształcić będzie 70 nauczycieli akademickich, co daje wyjątkowo korzystny wskaźnik liczby studentów do pracowników. W praktyce stwarza to możliwość łatwego kontaktu z prowadzącymi zajęcia w trakcie konsultacji oraz dodatkowych zajęć uzupełniających. Strategia rozwoju Wydziału zakłada utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia inżynierskiego, którego gwarancją jest wysoko wykwalifikowana kadra z odpowiednimi stopniami i tytułami naukowymi, a przede wszystkim posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, poparte wieloletnim doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydział stale rozwija współpracę z przedsiębiorstwami prywatnymi, instytucjami branżowymi, jak również samorządowymi. Przedstawiciele otoczenia społeczno gospodarczego są członkami Konwentu powołanego przez Dziekana i aktywnie wspierają Wydział w wielu aspektach działalności dydaktycznej i badawczej.

WYNIKI RANGKINGU

open