1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

PROF. DR HAB, INŻ. JOANNA BZÓWKA – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

DR HAB. INŻ. TOMASZ KRYKOWSKI, PROF. PŚ – Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej jest jednym z czterech wydziałów, które zostały utworzone 24 maja 1945 na Politechnice Śląskiej. Mamy zatem 77 lat tradycji, nie wliczając w to okresu istnienia Politechniki Lwowskiej, której czujemy się spadkobiercami. Dziś Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej należy do czołówki najlepszych Wydziałów w Polsce i jako Politechnika Śląska ma status Uczelni Badawczej. Wydział Budownictwa to: pierwsza 10 najlepszych uczelni technicznych w Polsce; kategoria A w ramach dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport; 3 miejsce dla najlepszego Wydziału Budownictwa w Polsce wg rankingu Perspektywy za lata 2021 i 2022; jeden z najstarszych Wydziałów Budownictwa w Polsce; ponad 800 studentów; dwa języki wykładowe; studenci i doktoranci z całego świata; 26 profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych; 75 doktorów; 31 uczestników studiów doktoranckich, 4 nowocześnie wyposażone w sprzęt audiowizualny sale wykładowe; laboratorium o powierzchni 6000 m2 (jedno z największych w Polsce); współpraca z czołowymi Uczelniami i Przedsiębiorstwami z branży budowlanej w Polsce i na świecie. Zbliżający się jubileusz 80. rocznicy istnienia Wydziału skłania do stawiania nowych wyzwań. Przyjęta na lata 2021–2026 strategia Wydziału formułuje cele strategiczne wpisujące się w strategie Politechniki Śląskiej oraz dyscypliny inżynieria lądowa i transport: badania naukowe, kształcenie, umiędzynarodowienie, kapitał ludzki, współpraca i promocja oraz zarządzanie. Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej to marka rozpoznawalna w Polsce i na świecie, w której badania naukowe i kształcenie odbywają się na światowym poziomie przy poszanowaniu różnorodności badań naukowych oraz odrębności światopoglądowych i kulturowych.

WYNIKI RANGKINGU