1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ

DR HAB. INŻ. MACIEJ DUTKIEWICZ, PROF. PBŚ – Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej

W imieniu własnym i całej społeczności Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich pragnę bardzo serdecznie podziękować za przyznane naszemu Wydziałowi wyróżnienie w Rankingu BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022, przygotowanym przez miesięcznik „Builder”. Wyróżnienie to jest dla nas bardzo istotne, ponieważ daje nam motywację do dalszych działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz poszerzanie oferty dydaktycznej, a co za tym idzie, zwiększanie satysfakcji studentów. W roku akademickim 2022/23 Wydział wejdzie w 54. rok swojej działalności i mamy już ponad 12 tysięcy absolwentów. Na naszym Wydziale na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzimy obecnie cztery kierunki studiów, tj.: budownictwo, inżynierię środowiska, architekturę (4 lata), oraz geodezję i kartografię. Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: budownictwo w czterech specjalnościach – budownictwo niskoenergetyczne, konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty oraz drogi, ulice i lotniska; inżynieria środowiska w dwóch specjalnościach – instalacje sanitarne i przemysłowe, konwencjonalne i odnawialne źródła energii. Równie bogatą ofertę dydaktyczną posiadamy na studiach niestacjonarnych, gdzie zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu możliwe jest kształcenie na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska. W przyszłości na naszym Wydziale planujemy również uruchomienie studiów w języku angielskim. Staramy się, aby kształcenie studentów odbywało się na wysokim poziomie. Nasi absolwenci coraz liczniej biorą udział w licznych konkursach, zajmując pierwsze lokaty. Nasi absolwenci stanowią kadrę kierowniczą wielu przedsiębiorstw i firm budowlanych regionu, w Polsce i za granicą.

WYNIKI RANGKINGU