1. Home
  2. DWA OBLICZA
  3. KONKURS DWA OBLICZA
  4. WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA POZNAŃSKA

WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA POZNAŃSKA

0

Prezentujemy projekt, WYMARZONY AKADEMIK, POZNAŃSKIE SCHODKI, który zdobył WYRÓŻNIENIE w Konkursie „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ, w zadaniu „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).

WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

WYMARZONY AKADEMIK, POZNAŃSKIE SCHODKI

Zespół: Jakub Zenger, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Kacper Borkowski, Wydział Architektury, Adrian Chruszczewski, Wydział Architektury, Kacper Bącławek, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu.

Opiekunowie: mgr inż. arch. Jan Szot, Wydział Architektury, dr inż. Monika Siewczyńska, Wydział Inżynierii Lądowej
i Transportu.

Przed rozpoczęciem prac przeprowadzono ankietę wśród blisko 1000 studentów. Według wyników wytyczono ilość, zawartość i wielkość pokoi oraz funkcje na parterze. Bliskość Śródki umożliwiła stworzenie dominant urbanistycznych i zamknięcia krajobrazowego na wyjściu ul. Bydgoskiej. W pobliżu projektu znajduje się węzeł komunikacyjny, kampus politechniki i tereny rekreacyjne. Podczas projektowania autorom przyświecały idee dostępności, zieleni i wspólnych przestrzeni. Efektem jest schodkowa bryła z tarasami otoczonymi zielenią spływającą na elewacje. Zaprojektowano zielone ściany, dziedziniec, wspólne przestrzenie na każdej kondygnacji oraz komunikację zewnętrzną i wewnętrzną. Do dyspozycji mieszkańców jest parking podziemny z możliwością ładowania MPe. Dla odpowiedniego doświetlenia obiekt obrócono o 45°, a funkcje na parterze zlokalizowano zgodnie z wykresem natężenia dźwięku od ulicy. 

Głównym założeniem w projektowaniu konstrukcji, było wykorzystanie możliwie jak największej ilości prefabrykatów żelbetowych i autoklawizowanego betonu komórkowego. Konstrukcja oparta jest na szkielecie z belek i słupów prefabrykowanych, a ściany nienośne z AKB. Do konstrukcji stropów zastosowano 3 różne technologie prefabrykacji – stropy SMART, dla większości powierzchni; stropów VECTOR, w pionach komunikacyjnych i przy schodach; kasetonów żelbetowych, które wykonane monolitycznie, powstają dzięki zalewaniu prefabrykowanych form. Attyki zaprojektowano jako prefabrykowane elementy nośne, służące również jako donice na zieleń na tarasach. 

O autorach

Jakub Zegner 
Student trzeciego roku kierunku Sustainable Building Engineering na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu na Politechnice Poznańskiej, przewodniczący koła naukowego budownictwa zrównoważonego – „Sustainables”. W zespole konkursowym pełnił rolę lidera. Odpowiedzialny za wizję, koordynację pracy, aspekty wizualne, sprawną wymianę informacji oraz wykorzystanie BIM. Współautor zarówno części architektonicznej, jak i konstrukcyjno-technologicznej. Pasjonat kaw. Wielu. Prywatnie UI/UX designer oraz developer. 

Kacper Bącławek
Student trzeciego roku kierunku Sustainable Building Engineering na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu na Politechnice Poznańskiej, sekretarz koła naukowego budownictwa zrównoważonego – Sustainables. Współodpowiedzialny w zespole za projektowanie i modelowanie rozwiązań konstrukcyjnych. Pasjonat nowoczesnych rozwiązań w przemyśle budowlanym i BIM. Prelegent na konferencji technologicznej „Trendy w projektowaniu i stosowaniu konstrukcji szklanych” 2021. Zainteresowania obejmują: nurkowanie, nauka języków obcych, programowanie, nauki ścisłe. Rodzice są z niego dumni. 

Kacper Borkowski
Student trzeciego roku kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. W toku studiów sekretarz i lider zespołu graficznego Koła Naukowego „BIMba – budownictwo i architektura”. W konkursowym projekcie odpowiedzialny za architekturę i prezentację wizualną obiektu. Kurator i współautor pięciu wystaw graficznych, malarskich i rzeźbiarskich. Uczestnik konkursów architektonicznych i urbanistycznych. Prywatnie tutor w Liceum Edukacji Domowej, instruktor harcerski i grafik komputerowy. Pasjonat wychowania młodzieży i hodowca roślin. 

Adrian Chruszczewski
Student III roku kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Koła Naukowego „BIMba – budownictwo i architektura”.  W konkursowym projekcie był odpowiedzialny za architekturę obiektu oraz współprojektowanie wnętrz. Od młodości zaangażowany w życie społeczne oraz artystyczne, po rozpoczęciu studiów członek Samorządu Studentów, rozpowszechnia idee BIM, miłośnik architektury modernistycznej, jak również tej z okresów wcześniejszych. Zainteresowania  dodatkowo obejmują ogólnopojęty rozwój w zakresie zastosowania nowych technologii w projektowaniu architektonicznym.  

Opiekunowie

dr inż. Monika Siewczyńska
dr inż. Monika Siewczyńska jest adiunktem w Zakładzie Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Uczestniczy w międzynarodowych projektach dydaktycznych w tematyce BIM. Jej działalność dydaktyczna i badawcza skupia się wokół tematyki budownictwa ogólnego, konstrukcji murowych oraz BIM. Jest opiekunem Koła Naukowego Sustainables, którego działania łączą branże budownictwa, architektury i inżynierii środowiska. 

mgr inż. arch. Jan Szot
Magister inżynier architekt Jan Szot ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej na kierunku Architektura gdzie obecnie pracuje. Jego działalność dydaktyczna skupia się wokół cyfrowego wsparcia projektowania i realizowana jest w ramach przedmiotów Technologie Informacyjne, Architektura Projektowana Cyfrowo na kierunku Architektura oraz Wprowadzenie do Technik Komputerowych na kierunku Architektura Wnętrz. Zainteresowania badawcze Jana obejmują zagadnienia związane z przestrzeniami wirtualnymi, relacjami architektury, urbanistyki i gier wideo oraz zastosowaniem gier wideo w procesie partycypacji społecznej w architekturze i urbanistyce. 


ORGANIZATORZY KONKURSU:
miesięcznik Builder, Stowarzyszenie Producentów Betonów

PARTNER TECHNOLOGICZNY: WSC Witold Szymanik i S-ka

Fundatorem nagród w Konkursie „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ JEST STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW”

WYNIKI KONKURSU

SKŁAD KAPITUŁY