1. Home
  2. DWA OBLICZA
  3. KONKURS DWA OBLICZA
  4. WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

0

Prezentujemy projekt AKADEMIK MARZEŃ OD STUDENTÓW DLA STUDENTÓW, który zdobył WYRÓŻNIENIE w Konkursie „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ, w zadaniu „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).

WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

AKADEMIK MARZEŃ OD STUDENTÓW DLA STUDENTÓW

Zespół: Agata Maj, Wydział Architektury, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Kinga Śnieżek, Wydział Architektury, Paulina Tarazewicz, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Przemysław Kierski, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego.

Opiekunowie: dr inż. Mariusz Szóstak, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, mgr inż. Tomasz Nowobilski, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego.

W roku 1913 nastąpiło otwarcie Hali Stulecia we Wrocławiu wzniesionej wg. projektu Maxa Berga. 100 lat później, dochodzi do otwarcia Afrykarium, wzniesionego wg. projektu Mariusza i Doroty Szlachcic. Po kolejnych 100 latach realizowany jest  Akademik Marzeń: Od Studentów dla Studentów

Wizją Autorów było wpisanie Akademika Marzeń w historyczną oś Maxa Berga, którą wytycza Hala Stulecia, Afrykarium Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego oraz projektowany kompleks obiektów. W zaprojektowaną koncepcję kompleksu obiektów Akademika Marzeń wchodzą trzy obiekty: 

  • budynek główny – Akademik Marzeń,  
  • budynek sportowo-rekreacyjny (obiekt pływający, zlokalizowany na Odrze)  
  • budynek reprezentacyjny i mieszkalny dla pracowników – Dom Asystenta (zlokalizowany na południowym brzegu Odry).  

Koncepcja kompleksu trzech obiektów Politechniki Wrocławskiej to połączenie trzech żywiołów: 

  • ziemi – Akademik Marzeń i Dom Asystenta,  
  • wody – budynek sportowo-rekreacyjny dryfujący na rzece,  
  • powietrza – kładki dla pieszych łączące budynki.  

W projekcie zdecydowano się na wykorzystanie asortymentu i usług lokalnego producenta elementów prefabrykowanych dla budownictwa – firmy BETARD, która wywodzi się z Dolnego Śląska. Producent posiada ogromne doświadczenie i bogatą gamę produktów i rozwiązań, które mogły zostać wykorzystywane w projekcie, a mianowicie: płyty żelbetowe Filigran, ściany z betonu komórkowego, słupy prefabrykowane, belki prefabrykowane, prefabrykowane biegi schodowe.  

O autorach

Agata Maj
Studentka I roku studiów magisterskich na kierunku Architektura i Ochrona Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autorka wielu prac konkursowych i prac pozauczelnianych. Bierze czynny udział w kursach wizualizacji oraz szkoleniach dotyczących obsługi różnych programów komputerowych w procesie projektowym. W wolnym czasie pasjonatka podróży i słodkich wypieków. 

Kinga Śnieżek
Studentka studiów magisterskich, na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, o wybranej specjalności Architektura i Urbanistyka. Wiedzę rozszerza oraz praktykuje w pracy zawodowej, z którą związana jest od ponad roku. Zainteresowania swoje ukierunkowuje w temacie modelowania parametrycznego, a inspiracje czerpie z natury. Swoje pomysły wykorzystuje w wielu konkursach architektonicznych, w których bierze udział. Od przyszłego semestru swoją pasję i naukę rozwijać będzie na hiszpańskiej uczelni.  

Paulina Tarazewicz
Studentka ostatniego semestru studiów drugiego stopnia, na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego o specjalności Konstrukcje Budowlane na Politechnice Wrocławskiej. W kręgu zainteresowań znajdują się  konserwacja i wzmacnianie konstrukcji drewnianych oraz diagnostyka stanu technicznego konstrukcji zabytkowych. Wiedzę w tych tematach oraz ich aspekt praktyczny rozwija w pracy zawodowej.  

Przemysław Kierski
Tegoroczny absolwent studiów magisterskich, na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, na specjalności Inżyniera Budowlana i Modelowanie (BIM). Aktualnie pracuje w zawodzie jako inżynier budowy z 2 letnim doświadczeniem w pracy na budowie. Zainteresowany technologią BIM oraz wykorzystaniem jej na budowie. Swoją przyszłość chciałbym wiązać z rolą BIM Managera. Prywatnie pasjonat motoryzacji, sportu i górskich wycieczek.  

Opiekunowie

dr inż. Mariusz Szóstak 
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Budownictwa Ogólnego, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz opiekun Koła Naukowego Młodzi Menadżerowie Budownictwa. Naukowo interesuje się zagadnieniami związanymi z Inżynierią Przedsięwzięć Budowlanych, przede wszystkim: zarządzaniem przedsięwzięciami budowlanymi i prognozowaniem przebiegu krzywych kosztów narastających w różnorodnych przedsięwzięciach budowlanych, a także zagadnieniami bezpieczeństwa pracy, tj. analizą wpływu zastosowania wirtualnej rzeczywistości (VR) podczas szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy na poziom bezpieczeństwa pracy w procesach budowlanych oraz zastosowaniem innowacyjnych technologii w budownictwie, w tym technologią BIM, skanowaniem 3D oraz zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych w budownictwie. Koordynator projektu „BIM we Wrocławiu” przedsięwzięcia skierowanego do studentów studiów inżynierskich i magisterskich, inżynierów budownictwa, geodezji oraz architektów w zakresie promowania technologii BIM, w ramach nawiązanej współpracy Katedry Budownictwa Ogólnego Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej z Katedrą Budownictwa, Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.  Kierownik projektu Zespołu Politechniki Wrocławskiej „SafeCROBOT: Virtual reality immersive safety training environment for robotised and automated construction sites” finansowanego  w ramach programu Erasmus+ (nr projektu: 2020-1-UK01-KA202-079176) realizowanego z University of the West of England (Wielka Brytania), Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Marmol Y La Piedra (Hiszpania), Bildungszentren des Baugewerbes EV (Niemcy). Maratończyk, chórzysta, miłośnik gór, a także szczęśliwy mąż i ojciec.  

mgr inż. Tomasz Nowobilski 
Pracownik badawczo-dydaktyczny, doktorant PWr, a także opiekun Koła Naukowego Młodzi Menadżerowie Budownictwa oraz Koła Naukowego Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych „NEWWAY”. Absolwent studiów inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych” na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przedmiotem zainteresowań naukowych jest bezpieczeństwo pracy w budownictwie, w szczególności bezpieczeństwo związane z pracą na rusztowaniach budowlanych, w tym analiza przyczyn wypadków przy pracy i ocena ryzyka zawodowego. Dodatkowo, w kręgu zainteresowań naukowych znajdują się badania związane z możliwością stosowania innowacyjnych technologii w inżynierii procesów budowlanych m.in.: technologii BIM, bezzałogowych statków powietrznych (BSP), skanowania laserowego oraz wirtualnej rzeczywistości (VR).  Obecnie wykonawca w projekcie SafeCROBOT: “Virtual reality immersive safety training environment for robotised and automated construction sites” finansowanego  w ramach programu Erasmus+ (nr projektu: 2020-1-UK01-KA202-079176) realizowanego z University of the West of England (Wielka Brytania), Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Marmol Y La Piedra (Hiszpania), Bildungszentren des Baugewerbes EV (Niemcy). Posiada uprawnienia pilota BSP – kategoria: Otwarta, Szczególna VLOS (MTOM < 25kg) oraz kilkuletnie doświadczenie praktyczne (krajowe oraz zagraniczne) – m.in. jako BIM Specjalista. Interesuje się nowymi technologiami i modelarstwem. 


ORGANIZATORZY KONKURSU:
miesięcznik Builder, Stowarzyszenie Producentów Betonów

PARTNER TECHNOLOGICZNY: WSC Witold Szymanik i S-ka

Fundatorem nagród w Konkursie „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ JEST STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW”

WYNIKI KONKURSU

SKŁAD KAPITUŁY