1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. Projekt organicznego budynku wysokościowego
Projekt organicznego budynku wysokościowego
0

Projekt organicznego budynku wysokościowego

0

LAUREAT NAGRODY DOM CONSTRUCTION

Michał Staszek
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mentor: dr inż. arch. Maciej Bartos

Praca konkursowa została podzielona na dwie główne części: architektoniczną i konstrukcyjną. Opracowanie architektoniczne zawiera rzuty, przekroje i wizualizacje obiektu. Dokumentacja konstrukcyjna dotyczy analizy statycznej konstrukcji stalowej powłoki oraz żelbetowej płyty stropodachu wraz z obliczeniami, oraz rysunkami technicznymi. Projekt został sporządzony, analizując wymagania techniczne, jakie muszą spełniać obiekty wysokościowe. Model obliczeniowy projektowanego obiektu wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2022. Analizowany obiekt zamodelowano elementami prętowymi i powłokowymi tworzącymi układy trzonów, stropów, słupów, belek. Konstrukcja budynku została zaprojektowana jako połączenie konstrukcji stalowej z żelbetową, monolityczna w układzie trzonowo-słupowym z żelbetowymi ścianami trzonu komunikacyjnego, pełniącymi funkcję głównego usztywnienia. Słupy powłoki stalowej zostały zamodelowane rodzinie rur okrągłych RO. Projekt został sporządzony, analizując wymagania techniczne, jakie muszą spełniać obiekty wysokościowe. Praca zawiera koncepcję urbanistyczno architektoniczną projektowanego obiektu wysokościowego. Wskazano działkę pod inwestycje oraz przeanalizowano obowiązujące akty miejscowe. Jak wskazano w projekcie działka, jest proponowana pod inwestycję obiektów wysokościowych w SLOW Miasta Gdańsk,  w MPZP oraz strategii rozwoju miasta.

O autorze

Michał Staszek

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Aktualnie asystent projektanta konstrukcji.