1. Home
  2. DWA OBLICZA
  3. KONKURS DWA OBLICZA
  4. FINALIŚCI – 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
FINALIŚCI – 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

FINALIŚCI – 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

0

Prezentujemy projekt PROJEKT DOMU STUDENCKIEGO PRZY UL. PROF. Z. SZAFRANA W ZIELONEJ GÓRZE, który znalazł się w finale Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ, w zadaniu „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).

FINALIŚCI – 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

PROJEKT DOMU STUDENCKIEGO PRZY UL. PROF. Z. SZAFRANA W ZIELONEJ GÓRZE

Zespół: Artur Podgórski, Instytut Architektury, Instytut Budownictwa, Zbigniew Strenk, Instytut Architektury, Adriana Jasiak, Instytut Architektury, Patrycja Grobelniak, Instytut Architektury.

Opiekunowie: mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki, Instytut Architektury, mgr inż. arch. Agnieszka Wierzbicka, Instytut Architektury

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA  
Marzeniem autorów jest zachowanie środowiska naturalnego w niepogorszonym stanie dla przyszłych pokoleń. Główną ideą jest maksymalne pozostawienie terenu biologicznie czynnego działki, na której zlokalizowano budynek oraz stworzenie kreatywnej, przyjaznej do życia przestrzeni studenckiej. Obiekt stanowią trzy nadwieszone nad terenem segmenty – dwa przestrzeni wspólnej oraz jeden mieszkalny. Zastosowane wyniesienie budynku pozwoli na zachowanie otwarcia urbanistycznego na istniejącą zabudowę uczelni, naturalne przewietrzanie terenu a jednocześnie może stać się ikoną kampusu. Jednym z elementów funkcjonalno-formalnych są kinetyczne żaluzje elewacyjne od strony południowej, zabezpieczające wnętrza przed nadmiernym nasłonecznieniem. Na pełnych ścianach budynku zastosowano betonowe płyty elewacyjne. Jako przestrzeń wspólną przewiduje się m. in. pracownie: malarską, modelarską,  i komputerową; bibliotekę; 2-kondygnacyjne przestrzenie open space sportu i rekreacji oraz przestrzeń integracyjną z barem.  

KONCEPCJA INŻYNIERSKA 
Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej z zastosowaniem monolitycznych elementów kratownicowo-ramowych. Niższy segment, zlokalizowany od strony ulicy Podgórnej, skonstruowano w układzie kratownic opartych na trzonach komunikacji pionowej, natomiast segment hotelowy w oparciu o dwie żelbetowe ramy, stężone stropami opartymi na trzonach komunikacyjnych.  

O autorach

Artur Podgórski
Student 4 roku kierunku Architektury oraz 2 roku na kierunku Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestnik wielu konkursów studenckich, a także zwycięzca „Konkursu urbanistyczno architektonicznego na Proekologiczny zespół mieszkaniowy przy ul. Z. Herberta w Zielonej Górze” oraz „Konkursu na projekt tymczasowej jednostki mieszkalnej dla uchodźców 2022 SARP-Oddział Zielona Góra”. Od roku pracuje zawodowo, projektując przede wszystkim obiekty zabudowy mieszkaniowej. 

Zbigniew Strenk
Sudent 4 roku kierunku Architektura, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych  w Zielonej Górze o specjalizacji projektowanie graficzne. Uczestnik wielu wystaw, laureat „Konkursu urbanistyczno architektonicznego na Proekologiczny zespół mieszkaniowy przy ul. Z. Herberta w Zielonej Górze”. Członek koła naukowego Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej. Pasjonat architektury ekologicznej oraz rozwiązań prośrodowiskowych wykorzystywanych w architekturze. 

Adriana Jasiak
Studentka 1. roku studiów magisterskich na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Laureatka licznych konkursów studenckich, w tym „Konkursu urbanistyczno architektonicznego na Proekologiczny zespół mieszkaniowy przy ul. Z. Herberta w Zielonej Górze”. W latach 2019-2021 członek zarządu Koła Naukowego Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej, założycielka i aktualna przewodnicząca Koła Naukowego ArtQUARIUM. Pasjonatka nowoczesnej architektury oraz  projektowania graficznego. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek. 

Patrycja Grobelniak
Studentka 3 roku Architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Członkini koła naukowego Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej. Laureatka konkursu na logo Instytutu Architektury i Urbanistyki. Uczestniczka wystawy plenerowej rysunku architektonicznego w Narodowym Instytucie Technicznym w Łucku w Ukrainie oraz wystaw grafiki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od drugiego roku studiów zdobywa doświadczenie zawodowe w biurze projektowym. 

Opiekunowie

Architekt Mirosław Strzelecki
Wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Architekt czynnie uprawiający zawód we własnej pracowni, Strzelecki Biuro Architektoniczne. Autor i współautor wielu artykułów naukowych, realizacyjnych projektów architektonicznych, a także uczestnik i laureat konkursów architektonicznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się nauczaniem szeroko pojętego projektowania architektonicznego.  

Architektka Agnieszka Wierzbicka
Asystentka w Instytucie Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktorantka, podróżniczka. Autorka i współautorka opracowań, publikacji, projektów architektonicznych i ideowych, a także laureatka wielu konkursów architektonicznych o zasięgu polskim i międzynarodowym. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką związaną z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu poprzez architekturę. Projektuje, eksperymentuje i współtworzy przestrzenie angażujące i inkluzyjne.  


ORGANIZATORZY KONKURSU:
miesięcznik Builder, Stowarzyszenie Producentów Betonów

PARTNER TECHNOLOGICZNY: WSC Witold Szymanik i S-ka

Fundatorem nagród w Konkursie „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ JEST STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW”

WYNIKI KONKURSU

SKŁAD KAPITUŁY