1. Home
  2. DWA OBLICZA
  3. KONKURS DWA OBLICZA
  4. Maraton BIM, czyli integracja, edukacja i rywalizacja
Maraton BIM, czyli integracja, edukacja i rywalizacja

Maraton BIM, czyli integracja, edukacja i rywalizacja

0

Maraton BIM to wydarzenie zrealizowane w ramach programu edukacyjnego „Dwa oblicza – jedna przyszłość”, gdzie uczestnicy mieli szansę zbudować w sobie świadomość znaczenia współpracy międzybranżowej przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi cyfrowych, w tym oprogramowania działającego w ramach środowiska BIM.

Warsztat

Uczestnicy oraz goście wydarzenia zjechali do hotelu Puławska Residence w Warszawie. Podczas trzech dni wydarzenia (9–11 maja) kilkuosobowe zespoły – reprezentanci największych uczelni technicznych w Polsce – wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez architekta Pawła Przybyłowicza z firmy WSC Witold Szymanik – partnera technologicznego maratonu – a także ekspertów z zakresu wykorzystania BIM-u. Uczestnicy wydarzenia mogli zatem nauczyć się wielu cennych metod pracy z bazą danych oprogramowania, a więc generowania odpowiednich zestawień, np. takich, które pozwalają klasyfikować elementy danego projektu.

Warstwa edukacyjna wydarzenia była więc okazją do promocji najnowocześniejszych technologii budowlanych, w szczególności prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego, co z kolei łączyło się z tematem konkursu, który został zorganizowany przez miesięcznik „Builder” oraz Stowarzyszenie Producentów Betonu jako jeden z elementów maratonu.

Akademik marzeń

Zespoły biorące udział w wydarzeniu miały przygotować projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń. Kompatybilność ich prac konkursowych z technologią BIM oraz zastosowanie betonu w myśl głównego hasła maratonu: „Dwa oblicza – jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej” przyniosły w rezultacie całą gamę innowacyjnych, wizjonerskich, ale i praktycznych rozwiązań. Studenci, zadając sobie pytanie o ich wymarzony akademik, skoncentrowali się wokół kilku zasadniczych kwestii: organizacji przestrzeni do nauki i rozrywki, dogodnej lokalizacji w planie miasta oraz funkcjonalności dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część konkursowa maratonu, a więc prezentacje multimedialne wymarzonych akademików, które każdy z zespołów przedstawił kapitule oraz w obecności pozostałych grup, okazała się zarazem przestrzenią do wzmożonej dyskusji. Zarówno członkowie kapituły, jak i studenci po kilkuminutowym przedstawieniu najważniejszych cech oraz aspektów prac konkursowych zadawali szczegółowe pytania na temat odpowiedniego przeprowadzenia ciągów komunikacyjnych, wykorzystania materiałów prefabrykacyjnych czy wpisania w przedstawione projekty elementów zieleni. Wyniki konkursu poznamy w dniach 11–12 października 2022 roku podczas konferencji Stowarzyszenia Producentów Betonów. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę Grand Prix oraz 24 000 zł, natomiast pozostałe zespoły równorzędnie po 3 000 zł.

Przyszłość w barwach BIM-u

Uczestnicy pierwszej edycji maratonu pokazali, że technologia w oparciu o BIM niesie ze sobą możliwość ujednolicenia schematu pracy architektów, inżynierów oraz producentów materiałów budowlanych na różnych płaszczyznach. Oskar Grąbczewski – architekt, założyciel OVO Grąbczewscy Architekci, a także przewodniczący kapituły konkursowej maratonu, stwierdził, że to bardzo optymistyczna perspektywa pozwalająca wprowadzić warsztat studenta na zupełnie nowy poziom.

Uczestnicy I Edycji Konkursu architektoniczno–inżynierskiego „Dwa oblicza – jedna przyszłość”


Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku


Politechnika Bydgoska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska


Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska


Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Wydział Architektury


Politechnika Śląska
Wydział Budownictwa
Wydział Architektury


Politechnika Warszawska
Wydział Architektury
Wydział Inżynierii Lądowej


Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Wydział Architektury


Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Architektury
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska