1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE DZIAŁANIA
  4. LIVE Z FIRMĄ IVIA!
LIVE Z FIRMĄ IVIA!

LIVE Z FIRMĄ IVIA!

0

Zapraszamy na LIVE z firmą IVIA (członkiem ZOPI), który odbędzie się 30 maja o godzinie 13:00 na naszym Facebooku/4YoungEngineers.

„Mosty świata w zupełnie innej odsłonie na przykładzie mostów w Peru i na rzece Wiśle w Krakowie”.

Prowadzący: Arkadiusz Palka , Kierownik Projektu IVIA A.

PROGRAM WYDARZENIA: 13.00 – 13.30

Celem spotkania jest zaproszenie do przedstawienia mostów świata w zupełnie innej odsłonie. Jest to wycieczka po kilku nietypowych konstrukcjach inżynierskich wykonanych w Peru oraz mostu na rzece Wiśle. Obiektu zrealizowanego w Polsce, na wschodnim obejściu Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S7. Prezentacja ma na celu zachęcenie do spojrzenia na konstrukcje, z zupełnie innej perspektywy.

Arkadiusz Palka, Inżynier budownictwa, projektant. Od 2000 roku swoją wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wykorzystuje w realizacji dużych projektów inwestycyjnych, prowadząc temat dokumentacji projektowych, od momentu zawarcia umowy, aż do etapu oddania inwestycji do użytkowania. Wraz z zespołem projektantów, poszukuje oraz wdraża optymalne rozwiązania projektowe, z uwzględnianiem zagospodarowania terenu. Pozyskuje decyzje administracyjne umożliwiające budowę inwestycji. Obecnie kieruje zespołem inżynierów w biurze projektowym IVIA S.A.