1. Home
  2. BUILDER MOVIE TV
  3. „Mosty świata w zupełnie innej odsłonie na przykładzie mostów w Peru i na rzece Wiśle w Krakowie”.
„Mosty świata w zupełnie innej odsłonie na przykładzie mostów w Peru i na rzece Wiśle w Krakowie”.

„Mosty świata w zupełnie innej odsłonie na przykładzie mostów w Peru i na rzece Wiśle w Krakowie”.

0

Prezentujemy nagranie spotkania z Arkadiuszem Palką, Kierownikiem Projektu IVIA S.A. Prezentacja mostów świata w zupełnie innej odsłonie. Jest to wycieczka po kilku nietypowych konstrukcjach inżynierskich wykonanych w Peru oraz mostu na rzece Wiśle. Obiektu zrealizowanego w Polsce, na wschodnim obejściu Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S7. Prezentacja ma na celu zachęcenie do spojrzenia na konstrukcje, z zupełnie innej perspektywy.

Prowadzący

Arkadiusz Palka, Inżynier budownictwa, projektant. Od 2000 roku swoją wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wykorzystuje w realizacji dużych projektów inwestycyjnych, prowadząc temat dokumentacji projektowych, od momentu zawarcia umowy, aż do etapu oddania inwestycji do użytkowania. Wraz z zespołem projektantów, poszukuje oraz wdraża optymalne rozwiązania projektowe, z uwzględnianiem zagospodarowania terenu. Pozyskuje decyzje administracyjne umożliwiające budowę inwestycji. Obecnie kieruje zespołem inżynierów w biurze projektowym IVIA S.A.