1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. CEMEX NA DRODZE DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ ZE STRATEGIĄ „FUTURE IN ACTION”
CEMEX NA DRODZE DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ ZE STRATEGIĄ „FUTURE IN ACTION”
0

CEMEX NA DRODZE DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ ZE STRATEGIĄ „FUTURE IN ACTION”

0

35% redukcji emisji CO2 z prowadzonej globalnie działalności produkcyjnej do 2025 roku, a do 2050 roku uzyskanie neutralności klimatycznej. Takie cele stawia przed sobą CEMEX. O tym, jak wygląda droga w ich osiąganiu, w rozmowie z Natalią Chylińską opowiada RAFAŁ GAJEWSKI, Dyrektor Pionu Handlowego, Członek Zarządu CEMEX Polska.

Natalia Chylińska: Tylko produkty o obniżonym śladzie węglowym w portfolio. Co to właściwie oznacza?Jakie produkty są już dostępne w ofercie CEMEX?

Rafał Gajewski: CEMEX postawił przed sobą ambitne zadanie. Chcemy do 2025 roku zredukować naszą globalną emisję CO2 o 35%, względem emisji, jaką mieliśmy w roku 1990. A w 2050 roku celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Nasze europejskie operacje już w 2020 roku osiągnęły redukcję emisji CO2 na poziomie 35%, dlatego tu postawiliśmy sobie jeszcze bardziej ambitne cele. Przyjęliśmy w strategii klimatycznej, że jesteśmy w stanie w Europie zredukować emisję o 55% do 2030 roku.

Jednym z elementów do osiągnięcia tego celu jest postawienie w naszej ofercie na cementy z niższą zawartością klinkieru. Są to cementy z dodatkami mineralnymi, między innymi innowacyjne produkty z grupy Vertua®, które są częścią strategii klimatycznej CEMEX „Future in Action” realizowanej na świecie.

N.Ch.: W ramach strategii CEMEX na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym „Future in Action” dużo miejsca poświęcono niskoemisyjnym cementom. Co je charakteryzuje?

R.G.: Przy produkcji cementu znaczna część emisji powstaje na etapie produkcji klinkieru portlandzkiego w piecu obrotowym. Około dwie trzecie to tzw. emisja procesowa wynikająca z rozkładu węglanu wapnia, który jest głównym surowcem do produkcji klinkieru. Reszta to emisja w większości ze spalania paliw, ale również z innych procesów około-produkcyjnych, w tym transportowych. Dlatego ograniczenie zawartości klinkieru portlandzkiego w oferowanych przez nas produktach i zastąpienie go dodatkami mineralnymi jest jednym z priorytetowych celów. CEMEX Polska ma bardzo bogate doświadczenie w produkcji oraz stosowaniu cementów z dodatkami mineralnymi w budownictwie. Najczęściej wykorzystywanymi przez nas dodatkami mineralnymi są popioły lotne krzemionkowe i granulowany żużel wielkopiecowy. Należy zaznaczyć, że są to surowce zdekarbonizowane, czyli takie, które charakteryzują się praktycznie zerowym śladem węglowym.

Stosowanie tego typu dodatków w cemencie ma szereg zalet oprócz oczywistej redukcji emisji CO2 (mniejszej zawartości klinkieru portlandzkiego). Beton wykonany z takich cementów charakteryzuje się lepszą trwałością. Dlatego strategia CEMEX przewiduje rozwój naszego portfolio produktów w kierunku cementów zawierających w swoim składzie dodatki mineralne, tzw. cementy niskoemisyjne, oraz ograniczenie produkcji cementów czysto klinkierowych z grupy CEM I.

W grupie cementów niskoemisyjnych są cementy Vertua®, na przykład cement portlandzki popiołowy CEM II/AV 52,5RNA – Vertua® Plus. Charakteryzuje się on ok. 20% niższym śladem węglowym niż cementy CEM I o podobnych właściwościach. Dzięki współpracy z naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym w Szwajcarii udało nam się opracować unikalną formułę, która z jednej strony umożliwia ograniczenie emisji CO2, a z drugiej pozwala na uzyskanie właściwości cementu, tak bardzo istotnych dla segmentu producentów prefabrykacji, jak wytrzymałość wczesna powyżej 30 MPa po 2 dniach.

W ofercie mamy również cement oznaczony znakiem Vertua® Ultra CEM III/A 42,5N NA LH HSR, który umożliwia istotne obniżenie zawartości klinkieru oraz osiągnięcie doskonałych właściwości technicznych, szczególnie dla producentów betonu towarowego. Znak Vertua® Ultra jest potwierdzeniem redukcji emisji CO2 na poziomie ponad 40% w stosunku do cementu portlandzkiego bez dodatków. Warto dodać, że dla cementu CEM III 42,5N NA HSR LH, który produkujemy w Cementowni Rudniki, tzw. wskaźnik emisji CO2 brutto wynosi: 364 kg/tonę (netto, bez emisji z paliw alternatywnych 295 kg/tonę) i jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie dla tej grupy produktów. Dla porównania średnia emisja brutto CO2 dla cementów z grupy CEM I w 2016 roku, raportowana przez Europejskie Stowarzyszenie Cementowe (Cembureau), wynosiła ponad 800 kg/tonę cementu.

W bieżącym roku wprowadziliśmy również na rynek nowe cementy CEM II/ALL 42,5RNA w Cementowni Rudniki oraz CEM II/BM (SV) 42,5R w Cementowni Chełm. Nasze zespoły handlowe oraz techniczne wspierają klientów przy wdrażaniu przez nich nowych rozwiązań cementowych.

N.Ch.: Skąd klient ma informacje na temat emisyjności cementów oferowanych przez CEMEX Polska?

R.G.: Klienci coraz częściej aktywnie pytają i są zainteresowani tematem emisyjności oferowanych przez nas produktów. We wrześniu 2021 roku CEMEX Polska uzyskał certyfikaty Deklaracji Środowiskowej III typu EPD (ang. Environmental Product Declaration) dla wszystkich grup cementów produkowanych w naszych zakładach cementowych w Chełmie, Rudnikach oraz w przemiałowni w Gdyni.

Certyfikat został przygotowany i wydany przez niezależną notyfikowaną jednostkę: Instytut Techniki Budowlanej. Dane oraz informacje o emisyjności naszych produktów zostały zweryfikowane przez zewnętrznych niezależnych ekspertów. Dlatego nasi klienci mają precyzyjne informacje o emisyjności i mogą ich używać do wyliczania śladu węglowego swoich produktów: prefabrykatów, betonu towarowego czy chemii budowlanej.

Nieustannie dostosowujemy produkty do nowych wymagań i oczekiwań wykonawców oraz użytkownika końcowego. Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) zawiera szczegółowy opis oddziaływania wyrobu na środowisko w trakcie całego cyklu jego życia. Produkty dysponujące deklaracją są wykorzystywane m.in. do budowy obiektów, dla których uzyskuje się certyfikaty takie jak LEED, BREEAM czy DGNB.

Jesteśmy dumni, że nasze produkty spełniają wymogi zrównoważonego budownictwa. To również pierwsze takie certyfikaty uzyskane przez CEMEX na świecie, wpisujące się w realizację celów klimatycznych firmy oraz strategię „Future in Action”.

N.Ch.: Jakość produktów CEMEX jest potwierdzona tytułem Konsumenckiego Lidera Jakości oraz Lidera Dekady 2011–2021 przyznawanym przez konsumentów. Czy to ważne wyróżnienie?

R.G.: Oczywiście, tytuł przyznano nam już po raz czwarty, co niezwykle nas cieszy. W kategorii Cement respondenci uznali CEMEX za markę wyróżniającą się pod względem jakości. Nagroda została przyznana na podstawie ogólnopolskiego badania konsumentów, którzy docenili najwyższą jakość produktów i usług oferowanych przez firmę. CEMEX był również wymieniany jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w swojej kategorii produktowej. Nasze produkty powstają z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych, dzięki czemu oferta odpowiada na realne potrzeby osób, które poszukują najlepszych materiałów budowlanych. W zestawieniu Liderów pojawiamy się już od dekady, co jest dla nas dodatkowym powodem do dumy.

N.Ch.: Jakie wyzwania czekają rynek w 2022 roku? Z czym przyjdzie się mierzyć?

R.G.: W ostatnim czasie wojna na Ukrainie spowodowała dużą niepewność co do dalszego rozwoju gospodarek, zarówno globalnie, jak i lokalnie w Polsce. Na tym etapie przyszłe scenariusze są trudne do przewidzenia. Pewny jest dalszy duży wzrost kosztów działalności gospodarczej. Ściśle monitorujemy bieżącą sytuację poprzez nasze Zespoły Szybkiego Reagowania, które oceniają ryzyko i przygotowują plany działań na wypadek pojawienia się jakichkolwiek nietypowych zagrożeń. Na dzień dzisiejszy nie widzimy problemów z dostawami materiałów oraz surowców, ale cały czas naszym priorytetem pozostaje obsługa klientów i utrzymanie ciągłości biznesowej.

Niezmiennym wyzwaniem dla całej branży jest dalsze podejmowanie działań na rzecz klimatu. Nad tym pochylamy się każdego dnia i myślimy, co jeszcze możemy zrobić. Na pewno nasza uwaga skupia się obecnie na znacznym ograniczeniu cementów czysto klinkierowych.

Jeżeli potwierdzą się przewidywania ekspertów jeszcze sprzed konfliktu na Ukrainie, produkcja cementu w Polsce może osiągnąć najwyższy poziom w historii, powyżej 19,5 mln ton, a całkowita konsumpcja wraz z importem nawet powyżej 21 mln ton. Nie wiemy, w jakim stopniu działania wojenne czy sankcje nałożone na Rosję i Białoruś przełożą się na wielkość rynku.

Jako firma odpowiedzialna społecznie nie jesteśmy obojętni na działania wojenne prowadzone na Ukrainie. CEMEX angażuje się w pomoc humanitarną na rzecz uchodźców z Ukrainy. Współpracujemy z administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi w lokalizacjach, w których prowadzimy działalność biznesową, w celu udzielenia pomocy najbardziej potrzebującym. Grupa CEMEX uruchomiła m.in. globalną zbiórkę matchfundingową na rzecz UNHCR – Agencji ONZ ds. Uchodźców – w celu wsparcia osób dotkniętych wojną w Ukrainie, w ramach której firma podwoi środki zebrane przez pracowników CEMEX na całym świecie. Nieocenione są też działania naszych pracowników, którzy aktywnie włączają się w pomoc uchodźcom, w szczególności w ramach wolontariatu pracowniczego CEMEX.

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii.

Prawa autorskie © 2021 / CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria; Wszystkie prawa zastrzeżone.