1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. UMOWA NA 54 KILOMETRY GAZOCIĄGU PODPISANA!
UMOWA NA 54 KILOMETRY GAZOCIĄGU PODPISANA!
0

UMOWA NA 54 KILOMETRY GAZOCIĄGU PODPISANA!

0

Grupa NDI powiększa portfel zamówień w sektorze gazowym, wybuduje gazociąg DN1000 relacji Gustorzyn – Leśniewice oraz wykona prace budowlane przy zagospodarowaniu odwiertów gazu ziemnego w kopalni Kościan-Brońsko.

Już wkrótce powstanie 54-kilometrowy gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Leśniewice. Będzie służył do przesyłu gazu w kierunku aglomeracji warszawskiej i łódzkiej oraz do Radomia i jego okolic, a także do południowo-wschodnich regionów kraju. Wykonawcą inwestycji została NDI Energy.

W planach jest budowa gazociągu od Gustorzyna do Wronowa. W ostatnim czasie rozstrzygnięto przetarg na 54-kilometrowy odcinek, który ma przebiegać na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Obejmie on teren sześciu gmin: Brześcia Kujawskiego, Włocławka, Chocenia, Kowala, Baruchowa oraz Gostynina.

– Do realizacji jest gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa. Przewidywany termin zakończenia robót to około 22 miesiące od podpisania umowy – mówi Cezary Chruściński Prezes NDI Energy, która została generalnym wykonawcą prac.

Inwestycja obejmuje nie tylko budowę gazociągu. Do wykonania jest również rozbudowa węzła rozdziału gazu Gustorzyn oraz układ włączeniowy. W planach jest też kanalizacja kablowa ze światłowodem o długości około 54 kilometrów oraz zespół zaporowo-upustowy ZZU Przydatki.

Koszt inwestycji to niemal 250 mln zł. Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

NDI Energy wykonuje także prace przy dwóch innych gazociągach: odcinku Strachocina – Podgórska Wola, oraz Polska-Litwa Odcinek Pólnocny.

Kolejną pozyskaną przez spółkę inwestycją jest zagospodarowanie odwiertów gazu ziemnego w Wielkopolsce.

Do zadań wykonawcy należą prace budowlane, które pozwolą użytkować i wydobywać gaz ziemny z odwiertów Brońsko – 31H i 32, które są położone są na terenie gminy Śmigiel, w powiecie kościańskim. Odwiert horyzontalny Brońsko-31H ma długość całkowitą 2700 metrów, a głębokość ponad 2212 metry. Odwiert pionowy Brońsko-32 osiągnął głębokość 2239 metrów.

W 2020 roku z kopalni Kościan-Brońsko wydobyto 895 milionów m³ gazu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo szacuje, że podłączenie i użytkowanie nowych otworów Brońsko-31H i Brońsko-32 pozwoli zwiększyć produkcję gazu zimnego ze złoża o prawie 120 milionów m³, czyli o 13 procent.

– W skrócie zakres inwestycji obejmuje więc budowę infrastruktury na strefach przyodwiertowych Brońsko 31H oraz Brońsko 32, rurociągi kopalniane, gazociągi i metanolociągi o długości ok. 1,4 km, linie energetyczne niskiego napięcia, kanalizację kablową ze światłowodem o długości ok. 1,4 km, a także wykonanie instalacji oczyszczania i uzdatniania gazu. Poza tym zrealizujemy systemy sterowania i AKPiA oraz obiekty kubaturowe – dodaje Cezary Chruściński prezes NDI Energy.

Nowe inwestycje w znacznym stopniu przyczynią się do wzrostu wydobycia gazu ziemnego w regionie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Koszt inwestycji to około 12 mln zł. Inwestorem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.