1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. OD 30 LAT IDZIEMY WŁASNĄ DROGĄ
OD 30 LAT IDZIEMY WŁASNĄ DROGĄ
0

OD 30 LAT IDZIEMY WŁASNĄ DROGĄ

0

Sytuacja Grupy NDI jest stabilna, a nasze perspektywy napawają optymizmem. W mijającym roku zrealizowaliśmy największą dotychczas liczbę projektów, co znajdzie odzwierciedlenie w przychodach i dobrych wynikach finansowych.

W 2021 roku obchodziliśmy 30-lecie naszej Grupy. Początki sięgają 1991 roku, kiedy to mój Mąż – Jerzy Gajewski powołał do życia pierwszą z firm Grupy NDI i współtworzył ją z gronem kilkunastu zaufanych osób. Dziś tę pracę kontynuuje zespół znacznie liczniejszy oraz bardziej zróżnicowany, a od 1991 roku wiele się w naszej firmie zmieniło. Nadrzędną wartością pozostaje jednak stawianie na rozwój. Realizujemy to poprzez podejmowanie nowych wyzwań przy jednoczesnym stałym doskonaleniu się, a naszą naczelną zasadą jest praca zespołowa. To dzięki temu rok do roku udaje nam się rosnąć, choć droga do tego nie zawsze jest najłatwiejsza.

Przez wszystkie lata pracy nauczyliśmy się iść własną drogą, którą wytyczał posiadany potencjał, strategia właścicielska oraz rynek. Zyskaliśmy przekonanie, że niezależnie od różnych trendów powinniśmy zachować racjonalny osąd sytuacji, a w decyzjach, które podejmujemy, nie bać się nowych wyzwań, jednocześnie pamiętając, że musimy polegać wyłącznie na sobie.

Zmienność jest czynnikiem stałym

Podejmowanie wyzwań jest charakterystyczne dla naszych działań w ostatnich latach. Niestety, w Polsce stabilności portfela nie zapewni stały dopływ zaplanowanych i wdrażanych na czas projektów. W znakomitej większości przypadków publiczni zamawiający zmieniają diametralnie swoje zamierzenia, a plany średniookresowe rzadko przekształcają się w konsekwentne plany roczne. W naszej rzeczywistości zmienność jest czynnikiem stałym, a w takiej sytuacji elastyczność podejścia jest kluczową umiejętnością, którą muszą w sobie wykształcić ci, którzy pragną się utrzymać oraz rozwijać na rynku. Myślę, że dzięki świetnej kadrze i stosunkowo prostemu systemowi decyzyjnemu te umiejętności z powodzeniem kształtujemy.

Kończący się rok był szczególny pod wieloma względami i wystawił na próbę całą branżę. Niemal dwa lata trwającej pandemii skomplikowały wiele kwestii na całym rynku, w tym także rynku usług budowlanych. Najważniejszym czynnikiem stojącym za tym, że budownictwo wyszło z tych zawirowań obronną ręką, była determinacja wszystkich, aby nie zatrzymywać aktywności w branży. W 2021 roku branża budowlana mierzy się z kolejnymi wyzwaniami – związanymi ze wzrostem cen usług i materiałów budowlanych. Wykonawcy, a po części także inwestorzy szukają rozwiązań tej sytuacji. Spotykamy się z podejściem, w którym ta kwestia jest traktowana jako wspólny problem inwestora oraz wykonawcy. Takie mechanizmy współdziałania są potrzebne i konieczne, bo trzeba pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku służą wszystkim.

Rekordowo i ambitnie

Mimo tych zawirowań sytuacja Grupy NDI jest stabilna, a nasze perspektywy napawają optymizmem. W mijającym roku zrealizowaliśmy największą dotychczas liczbę projektów, co znajdzie odzwierciedlenie w przychodach oraz dobrych wynikach finansowych. Struktura realizowanych przez nas projektów jest powiązana ze strategią Grupy polegającą na dywersyfikacji portfela zamówień zarówno ze względu na branże, jak i zamawiających. Największy wolumen obecnych realizacji to projekty infrastrukturalne. W przyjętej przez Grupę strategii na lata 2021–2025 ta proporcja nie ulega istotnej zmianie, choć za cel stawiamy sobie dalszy stabilny wzrost przychodów w każdej z branż.

Naszą ambicją, mierzoną doświadczeniem naszej kadry oraz stale rozwijającymi się zasobami technicznymi, jest możliwość ubiegania się o skomplikowane zamówienia bogate w wyzwania technologiczne. Naszą sztandarową już inwestycją jest budowa przekopu Mierzei Wiślanej, która postępuje zgodnie z harmonogramem i już w najbliższe wakacje pierwsze jednostki będą mogły przepłynąć od Zatoki Gdańskiej przez kanał żeglugowy na Zalew Wiślany. Ten projekt jest tak ciekawym wyzwaniem technicznym, że stał się przedmiotem zainteresowania wielu środowisk inżynierskich oraz licznych obserwatorów w całej Polsce. Mamy tam okazję wdrożyć najnowocześniejsze rozwiązania światowe, niestosowane dotąd w Polsce, a także rozwiązania jednostkowo opracowane dla tego konkretnego projektu.

Idąc tropem hydrotechnicznym, chciałabym wspomnieć, że nasz portfel zamówień w 2021 roku wzbogacił się o umowy na rozbudowę portu w Pucku, Krynicy Morskiej i gdańskich Górkach Zachodnich, a także przebudowy nabrzeży w Porcie Gdańsk. Ten ostatni projekt zdobyliśmy tuż po zakończeniu innej realizacji dla tego zamawiającego, tj. przebudowy układu drogowo-kolejowego w Porcie Gdańsk. Obecnie jesteśmy wykonawcą projektów w każdym z największych polskich portów, bowiem realizujemy także przebudowę Kanału Dębickiego wraz z nabrzeżami w Porcie Szczecin-Świnoujście, a w Porcie Gdynia budujemy nowe place składowe.

W naszym portfelu na kolejne lata jest także budowa stadionu piłkarskiego, więc będziemy mogli wykorzystać podczas wykonywania tego projektu doświadczenia (m.in. z realizacji budowy stadionu w Gdańsku) naszej kadry zarządzającej. Umowę na obiekt dla Miasta Katowice, który także będzie się składać z hali sportowej i boisk treningowych, podpisaliśmy pod koniec sierpnia br. W październiku została na tym terenie wbita pierwsza łopata, a za 3 lata zobaczymy efekty naszej pracy. Wracamy także jako generalny wykonawca na duże projekty drogowe. Kontynuujemy swoje zaangażowanie w projekty gazowe, mając nadzieję na rychłe podpisanie trzeciego dużego kontraktu na gazociąg Gustorzyn – Leśniewice, starając się jednocześnie poszerzać wachlarz zleceń bardziej specjalistyczne instalacje technologiczne zagospodarowania złóż i inne przemysłowe. Z zainteresowaniem będziemy też śledzić projekty, które będą powiązane z wdrażaniem ESG (Environmental, Social, Governance) oraz finansowaniem „zielonych inwestycji”. Wiele zadań przed nami w najbliższym roku. Jesteśmy jednak pełni optymizmu i wiary we własne siły oraz umiejętności.


MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA – Prezes Zarządu NDI SA


Zdjęcia arch. NDI