Home YOUNG ARCHITECTS YA INSPIRACJE WYRZEŹBIONE Z PRECYZJĄ W SYSTEMACH PONZIO
WYRZEŹBIONE Z PRECYZJĄ W SYSTEMACH PONZIO
0

WYRZEŹBIONE Z PRECYZJĄ W SYSTEMACH PONZIO

0

W Rosji, a dokładniej w stolicy Obwodu Kaliningradzkiego, powstaje okazały wielofunkcyjny kompleks budynków. Obejmuje on m.in. centrum biznesowe, handlowe, konferencyjno-hotelowe. Podczas budowy tego obiektu biznesowego nie zabrakło polskiego akcentu w formie wykorzystanych systemów fasadowych Ponzio Polska.

Obiekt został ulokowa­ny przy głównym wjeź­dzie do Kaliningradu od wschodu regionu. Znaj­duje się na skrzyżowaniu dwóch głównych arterii komunikacyjnych miasta. Umiejscowienie inwestycji przyczyniło się do przypisania jej funkcji hotelowej i administracyj­nej. Projekt powstał na podstawie planu generalnego osiedla w wyni­ku analizy potrzeb mieszkańców. Jego charakterystyczną cechą jest wszechstronność. Nie ma on jedne­go dominującego celu, a wszystkie funkcje znajdują odzwierciedlenie w architekturze budynku.

Architektura realizowanej inwe­stycji jest unikalna na tle pozosta­łych budynków dzielnicy. Została ukształtowana w formie brył o róż­nych kubaturach, kształtach, wy­kończeniach, co niewątpliwie sta­nowi duże wyzwanie zarówno w projektowaniu, jak i realizacji. Szeroka gama różnorodnych funk­cji wymaga doświadczenia w zakre­sie zarządzania budynkami, a także współpracy z najemcami.

CENTRUM BIZNESU W KALININGRADZIE Projekt, wykonawstwo, inwestor: Grupa Megapolis systemy elewacyjne: Ponzio Polska

Najwyższa wieża centrum biz­nesowego składa się z 13 pięter (w tym 2 technicznych). Z kolei wieża hotelowa ma 12 kondygna­cji (w tym 1 pośrednia techniczna). Część handlowa liczy 3 piętra z otwartym parkingiem na trze­cim poziomie. Parking podziemny został ulokowany na 2 kondygna­cjach. W kompleksie nie brakuje również zaplecza dla gastronomii oraz odnowy biologicznej (centrum fitness i spa).

Cała stolarka aluminiowa jest wy­konana w systemach Ponzio. Sta­nowi kilkadziesiąt tysięcy m2 po­wierzchni elewacji. Na zamówienie inwestora zostały przygotowane specjalne dekoracyjne listwy wy-kończeniowe mocowane do ściany osłonowej słupowo-ryglowej Ponzio PF152.

Piotr Pikalski
Kierownik ds. eksportu Ponzio Polska

Jestem pewny, że na wybór firmy Ponzio jako partnera przy realizacji tej prestiżowej inwestycji wpłynął profesjonalizm, z jakim podeszliśmy do tematu. Szereg spotkań zorganizowanych zarówno w Polsce, jak i w Rosji doprowadził do tego, że zostaliśmy głównym dostawcą systemów aluminiowych do firmy Okna Megapolisa oraz flagowej realizacji, jaką jest kompleks Centrum Biznesu. Grupa Megapolis – jako holding – jest jednocześnie projektantem, wykonawcą i inwestorem Parku Wschodniego. Bardzo pomogło to w szybkim podejmowaniu decyzji odnośnie do zastosowanych rozwiązań, szczególnie iż koncepcja wyglądu zewnętrznego ewoluowała. Chcąc nadać elewacji indywidualny charakter, fasada Ponzio PF152 została między innymi „ozdobiona” kilkoma rodzajami specjalnych listew dekoracyjnych. Zmiany decyzji w sprawie wyglądu budynku nie zakłóciły jednak planowych terminów realizacji poszczególnych etapów.

Igor Konovalchuk
główny architekt projektu z ramienia Grupy Megapolis

Stanęliśmy przed zadaniem efektownego ukształtowania i dopełnienia linii zabudowy osiedla Wostok, a także stworzenia takiego wizerunku bryły budynku, by pełnił on funkcję reprezentacyjnej bramy wjazdowej do tej części miasta. Tak powstały dwa wieżowce, których zewnętrzne krawędzie pokrywają się z linią zabudowy budynków mieszkalnych, a zmienna wysokość dominant skierowanych ku sobie zatrzymuje wzrok patrzącego w centrum budynku, wyznaczając punkt końcowy w budowie osiedla. Na całościowy wygląd inwestycji miał wpływ owalny kształt działki oraz znajdujący się w pobliżu 16-piętrowy apartamentowiec. Zależało nam na tym, aby w jak największym stopniu zachować cechy charakterystyczne dla budynku mieszkalnego i stworzyć ogólny układ przestrzenny tak dużych form. Efektem jest rodzaj kompozycji, której tłem jest budynek mieszkalny, a dominantami – masywne bryły. Podjęliśmy decyzję o innym kształcie dominanty oraz wyglądzie elewacji, ponieważ budynek administracyjny jest wykonany w całości ze szkła, a hotelowy łączy przeźroczyste, ażurowe sekcje z perforowanego metalu. Aby bryła budynku tworzyła całość, zastosowaliśmy przyciemniane szyby, a także zaprojektowane przez systemodawcę aluminiowe ozdobne klipsy elewacyjne o zwiększonym przekroju, które na owalnych powierzchniach dają efekt spójności, a w zależności od kąta patrzenia zmieniają optykę elewacji budynku. Projekt przewiduje dodatkowo dekorację elewacji płytkami klinkierowymi. Ten rodzaj wykończenia jest bardzo przyjemnym bodźcem w odbiorze wizualnym. Z kolei pierwsze piętra przyjęły formę licznych przecinających się brył, gdzie dominują stałe i przeszklone elewacje. Podział budynku na poszczególne części sprawia, że nie są one przytłaczające, lecz „lekkie” w odbiorze. Dzięki projektowi elewacji ukształtowanej w formie cofnięcia w stosunku do budynku mieszkalnego udało się uzyskać dodatkową przestrzeń wykorzystaną jako skwer, który stanie się miejscem różnego rodzaju kameralnych wydarzeń dla lokalnej społeczności.

Zdjęcia archiwum Ponzio Polska
open