Home YOUNG ARCHITECTS YA INSPIRACJE „CIEPŁY MONTAŻ” – CZYLI JAK ZREDUKOWAĆ STRATY CIEPŁA W DOMU?
„CIEPŁY MONTAŻ” – CZYLI JAK ZREDUKOWAĆ STRATY CIEPŁA W DOMU?
0

„CIEPŁY MONTAŻ” – CZYLI JAK ZREDUKOWAĆ STRATY CIEPŁA W DOMU?

0

Na początku 2021 roku weszły w życie nowe przepisy prawa budowlanego związane z podwyższonymi normami dotyczącymi energooszczędności budynków użytkowych. Oznacza to konieczność stosowania przez inwestorów takich rozwiązań, które ograniczą straty ciepła w domu. O ile jednak większość osób doskonale zdaje sobie sprawę, że podstawą w tym działaniu są np. energooszczędne okna i drzwi, o tyle nie każdy wie, jak bardzo istotny jest montaż.

Na rynku dostępne są innowacyjne technologie, które pozwalają na znaczne zmniejszenie strat ciepła zarówno w przypadku montażu nowych okien, jak i… wymiany starych. Firma Soudal, która od lat wprowadza na rynek energooszczędne roz­wiązania, ma w swoim portfolio produktowym rozwią­zania, które doskonale sprawdzą się w obu przypadkach.

Pamiętaj: dobry produkt + dobry montaż

Odnośnie do stolarki otworowej inwestorzy zwraca­ją uwagę na jak najwyższą jakość i najlepsze parametry związane z energooszczędnością. Jednak same okna, na­wet jeśli pochodzą z najwyższej półki, nie zagwarantują komfortu termicznego we wnętrzu. Równie ważny, a na­wet ważniejszy jest profesjonalny montaż. Jeżeli okna z najwyższej półki, o najlepszych parametrach energo­oszczędnych, zostaną niedokładnie lub nieodpowiednio zainstalowane, nie tylko nie spełnią wymaganych para­metrów, ale mogą wpływać na zwiększone straty ciepła w domu. Poszukiwania zaawansowanych technologii, które łączą wygodę użytkowania budynku z korzyściami ekologicznymi i finansowymi, są priorytetem dla firmy Soudal, która od lat wprowadza innowacyjne rozwią­zania na rynku budowlanym. Eksperci firmy już kil­ka lat temu opracowali i wprowadzili na rynek Soudal Window System (SWS) – innowacyjny system warstwo­wego montażu stolarki okiennej (tzw. ciepły montaż), który gwarantuje właściwe uszczelnienie miejsc osa­dzenia okien w ościeżu. Założeniem tego rozwiązania jest warstwowy montaż okien, który ma kluczowe zna­czenie nie tylko dla komfortowego użytkowania budyn­ku, ale przede wszystkim znacznie podnosi efektywność energetyczną budynku. Jest to rozwiązanie stosowane głównie przy montażu nowych okien i drzwi. Funkcję izolatora pełni w systemie SWS wysokiej jakości pian­ka poliuretanowa. Podczas aplikacji pianka wielokrotnie zwiększa swoją objętość oraz idealnie wypełnia szczeli­nę wokół okna, a następnie zostaje zabezpieczona spe­cjalnymi taśmami paroizolacyjnymi, dzięki którym pozostaje sucha i nie traci swoich parametrów użytko­wych. Przenikaniu wilgoci z wnętrza budynku do war­stwy izolacji przeciwdziała taśma paroszczelna SWS. Z kolei taśma paroprzepuszczalna SWS chroni piankę przed wodą opadową oraz promieniowaniem UV, umoż­liwiając zarazem migrację pary wodnej na zewnątrz bu­dynku. Wykonanie uszczelnienia styku okna z murem podczas wymiany stolarki okiennej znacznie uspraw­niają płynne membrany Soudatight. Mogą być one nakładane nawet na bardzo nierówne podłoża, z którymi często mamy do czynienia przy wymianie okien w star­szych budynkach.

Szczelny montaż przy wymianie okien

Płynne membrany Soudatight doskonale sprawdzą się także podczas wymiany stolarki okiennej. To rozwiąza­nie, które pozwala na zastosowanie warstwowego mon­tażu w wielu sytuacjach, w których wcześniej nie moż­na było wykorzystać tej metody. Ich zastosowanie może przyczynić się do znacznego skrócenia czasu prac mon­tażowych. Płynne masy Soudatight są wygodne i pro­ste w aplikacji. Łatwo nakłada się je również na bardzo nierówne podłoża, z którymi mamy do czynienia przy wymianie stolarki okiennej w starych czy zabytkowych budynkach podczas ich gruntownej renowacji. W przy­padku trudnych podłoży – powłoki Soudatight są wyso­ce elastyczne, nie wymagają gruntowania podłoża oraz mogą być stosowane nawet na wilgotnych lub nieznacz­nie zapylonych powierzchniach. Ich dodatkową zale­tą jest bardzo niski stopień emisji substancji lotnych – mają znak EC1PLUS.

Fot. arch. SOUDAL

open