1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

WYRÓŻNIENIE
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU

prof. dr hab. inż.
MICHAŁ BOŁTRYK
Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk
o Środowisku Politechniki Białostockiej

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku mocno powiązany ze sferą społeczno-gospodarczą regionu i kraju, największy na Politechnice Białostockiej pod względem liczby studentów, pracowników i kierunków kształcenia w 2021 roku obchodzi Jubileusz 70-lecia.

Wydział powstał jako Wydział Budowlany w 1951 roku i był trzecim wydziałem ówczesnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT. Zmieniał nazwę i struktury organizacyjne wielokrotnie. Funkcjonował jako Wydział Budownictwa Lądowego, Instytut Budownictwa Lądowego na prawach wydziału, później przez dłuższy czas jako Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Od  1  października 2019 roku, po włączeniu Wydziału Leśnego z Hajnówki, wydział nosi nazwę Wydział  Budownictwa i Nauk o Środowisku. Struktura organizacyjna Wydziału została przedstawiona na schemacie.

Wydział miał i nadal ma mocną pozycję zarówno w kraju jak i za granicą. Zatrudnia doświadczoną kadrę i posiada ponad sto dobrze wyposażonych laboratoriów. Wypromował ponad dwadzieścia tysięcy absolwentów, którzy zasilają przedsiębiorstwa na Podlasiu, a także w kraju i za granicą. Kamieniem milowym w historii wydziału było przekazanie do użytku w 2015 roku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej /INNO-EKO-TECH/. Na 8 tys. metrów kwadratowych powstało 36  laboratoriów i blisko 700 stanowisk badawczych. INNO-EKO-TECH łączy działalność dydaktyczną i  zintegrowane badania naukowe, prowadzone przez Wydziały: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektryczny i Mechaniczny.

Na Wydziale mamy dwie wiodące dyscypliny: inżynierii lądowej i transportu z kategorią A z  prawami doktoryzowania i habilitowania, inżynierii środowiska, energetyki i górnictwa z kategorią A, również z prawami doktoryzowania i habilitowania. Do ewaluacji przygotowywana jest trzecia dyscyplina nauk leśnych. Warto wspomnieć, że w 2020 roku siedmiu pracowników Wydziału uzyskało tytuł naukowy profesora, dwóch doktora habilitowanego i trzech doktora. Aktualnie na Wydziale kształci się około 2 000 studentów i 55 doktorantów, pracuje 175 nauczycieli akademickich; w tym 21  profesorów tytularnych,  33 doktorów habilitowanych, 107 adiunktów, 10 asystentów i  4  wykładowców. Na Wydziale stawia się na kierunki silnie sprzężone z gospodarką i na kształcenie obcokrajowców. Obecnie kształci się 66 studentów na pierwszym i drugim stopniu w pełnym cyklu z  15  krajów głównie z Azji, Europy i Afryki.

Na pierwszym stopniu studiów kształcimy na kierunkach: architektura krajobrazu, biotechnologia, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria rolno-spożywcza, inżynieria środowiska, leśnictwo oraz Construction and Building Systems Engineering, Civil Engineering. Te dwa ostatnie kierunki to oferta dla obcokrajowców.  Studia drugiego stopnia prowadzone są na architekturze krajobrazu, biotechnologii, budownictwie, gospodarce przestrzennej, inżynierii rolno-spożywczej i leśnej, inżynierii środowiska, leśnictwie i Civil Engineering. Podobna oferta kierunków jest na studiach niestacjonarnych.

Od 1 października br. rozpoczynamy kształcenie na kierunku energetyka cieplna. Absolwenci tego kierunku zdobędą wykształcenie sprofilowane w zakresie energetyki cieplnej, chłodnictwa i  klimatyzacji. Nabędą interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska oraz w budownictwie. Również w tym roku rozpoczynamy kształcenie na kierunku BIM-modelowanie i zrządzanie informacją o budynku, na drugim stopniu studiów. BIM/Building Information Modeling/ staje się obecnie niezbędnym elementem całego procesu budowlanego związanego z cyklem życia obiektu. Ruszają również studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska dla studentów chińskich w ramach Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej z siedzibą na Uniwersytecie Tianjin Chengjian w formie hybrydowej. Dotychczas w ramach umowy o podwójnym dyplomowaniu z Tianjin Chengjian University wykształciliśmy około 50 studentów z Chin na kierunku budownictwo. Na  kierunku inżynieria środowiska rozpoczynamy kształcenie w języku rosyjskim studentów zza wschodniej granicy w ramach umów o podwójnym dyplomowaniu.

Na podkreślenie zasługuje współpraca z przedsiębiorcami w realizacji poszczególnych zajęć dydaktycznych. Kontakty z firmami umożliwiają studentom nie tylko zapoznanie się z różnymi zagadnieniami w warunkach rzeczywistych, ale również jest to sposób na nawiązanie pierwszych kontaktów, które z reguły później owocują podpisaniem umów o pracę. Mam tu na myśli praktyki i  staże, podczas których studenci mogą zweryfikować swoje umiejętności nabyte na Wydziale. Potencjalni pracodawcy /Rada Programowa Wydziału/ uczestniczą w opiniowaniu oferowanych przez wydział nowych kierunków i programów studiów.

Za główny cel strategiczny obecnych władz wydziału należy uznać utrzymanie i rozwój reprezentowanych dyscyplin naukowych Inżynierii Lądowej i Transportu, Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki oraz Nauk leśnych. W zakresie kształcenia zaś kontynuacja procesu umiędzynarodowienia studiów poprzez rozszerzenie oferty  zarówno realizowanych jak i nowych kierunków studiów w języku angielskim i rosyjskim.