1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. III MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
III MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

III MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

III MIEJSCE
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO

dr hab. inż., prof. PWr
DANUTA BRYJA
Dziekan Wydziału Budownictwa
Lądowego i Wodnego
Politechniki Wrocławskiej

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej jest wydziałem o długich tradycjach, w tym roku akademickim minęło 75 lat od jego utworzenia. Mimo tak zaawansowanego wieku trzymamy się całkiem nieźle. Świadczą o tym tegoroczne sukcesy, czyli zdobycie III miejsca w Rankingu TOP 10 FOR THE FUTURE 2020-2021 przygotowanym przez miesięcznik Builder oraz I miejsca w Rankingu Kierunków Studiów 2021 w grupie kierunków „budownictwo” w Rankingu Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2021. Warto dodać, że kierunek Budownictwo prowadzony przez nasz wydział został uznany za najlepszy w kraju już po raz siódmy z rzędu. Także Polska Komisja Akredytacyjna doceniła jakość kształcenia na wydziale, przyznając ocenę wyróżniającą zarówno po audycie w roku 2011 jak i w roku 2016. Dwa lata temu wydział uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz certyfikat EUR-ACE Label na lata 2018-2023.

Tradycją i cechą wyróżniającą nasz wydział jest szeroka oferta specjalności na studiach magisterskich, i – co się z tym łączy – możliwość efektywnego studiowania w stosunkowo mało liczebnych grupach. Obecnie oferujemy aż dwanaście specjalności, w tym anglojęzyczną Civil Engineering i specjalność Ogólnobudowlaną, adresowaną specjalnie do studentów studiów niestacjonarnych. Wśród oferowanych specjalności są unikatowe w skali kraju: Teoria Konstrukcji, Inżynieria Budowlana i Modelowanie, Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne, Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska.

Studenci mogą dodatkowo rozwijać zainteresowania w ramach działalności dziesięciu kół naukowych, uczestniczyć w pracach prowadzonych w laboratoriach badawczych wydziału i realizować tam prace dyplomowe: inżynierskie i magisterskie. Wydział dysponuje obecnie dwunastoma laboratoriami badawczymi, z czego trzy to laboratoria akredytowane. Ponadto, w Centrum Badawczym GEO-3EM Politechniki Wrocławskiej działa Laboratorium Badań Nano- i Mikrostruktur Materiałów Kompozytowych i Konstrukcji Inżynierskich, prowadzone przez pracowników dwóch katedr wydziału. To laboratorium jest wyposażone w bardzo zaawansowaną aparaturę, która umożliwia analizę strukturalną różnorodnych materiałów w sposób nienaruszający struktury materiału.

Wydział prowadzi aktywną współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, nie tylko w zakresie badań naukowych, ale i dydaktyki. Przykładowo, od nowego roku akademickiego rozpoczynamy kształcenie na nowym kierunku studiów magisterskich Advanced Solid Mechanics, w ramach międzynarodowego programu nauczania STRAINS (European Master of Science in Advanced Solid Mechanics). Dzięki partnerskiej współpracy studenci będą kształcić się rotacyjnie w różnych europejskich uniwersytetach (w Lille, Calabrii, Louvain i Atenach) i w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa i Wydziale Mechanicznym, otrzymując w efekcie wspólny dyplom.

Na obecną pozycję Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego składa się oczywiście skumulowana, rzetelna praca kilku pokoleń nauczycieli akademickich, przede wszystkim jednak, jest to efekt działalności dydaktycznej i badawczej obecnych pracowników wydziału, świadczący o ich wysokich kompetencjach. Przyjazna atmosfera stworzona przez pracowników sprzyja dobremu studiowaniu, a znaczące osiągnięcia indywidualne nauczycieli akademickich, regularna współpraca z przedsiębiorstwami budowlanymi w ramach grantów badawczych i projektów komercyjnych oraz wyróżnienia uzyskane przez wydział dają gwarancję wysokiego poziomu kształcenia. Sukcesy Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego nie byłyby możliwe bez świetnej, aktywnej postawy naszych studentów. Wszystkim im serdecznie dziękuję i gratuluję.